Cíl WHO: plná proočkovanost světové populace do roku 2030

Pod hlavičkou Světové zdravotnické organizace (WHO) a s mottem „Dlouhý život pro všechny“ (Long Life For All) se tradičně poslední dubnový týden uskutečnil Světový týden imunizace (World Immunization Week), jehož smyslem je zvýšit povědomí o důležitosti vakcinace v prevenci mnoha infekčních nemocí – jak u dětí, tak u dospělých. Letošní kampaň proběhla v obzvláště kritickou dobu, protože pandemie covid-19 z velké části narušila poskytování základních zdravotních služeb včetně rutinního očkování.
Jak WHO uvádí na webu kampaně, ačkoli je vakcinace jednou z nejúspěšnějších intervencí v oblasti veřejného zdraví, proočkovanost v posledním desetiletí stagnovala, a ne každý má k očkování stejný přístup. Každý si přitom zaslouží šanci žít zdravý a plnohodnotný život, nehledě na to, kým je nebo kde žije. Pandemie covid-19 a související omezení však vedly k tomu, že v roce 2020 vynechalo základní vakcinaci 23 milionů dětí ve věku do jednoho roku, což je nejvyšší počet od roku 2009. Tři dávky vakcíny proti záškrtu, tetanu a černému kašli (DTP) dostalo celosvětově zhruba 83 % kojenců (113 milionů), zatímco v roce předchozím to bylo 86 %.
Pokud se týká jednotlivých očkovacích látek, globální proočkovanost v členských státech WHO byla v roce 2020 následující:
* vakcína proti Haemophilus influenzae typu b – zavedena ve 192 státech, odhadované pokrytí třemi dávkami 70 % (velké meziregionální rozdíly, např. oblast jihovýchodní Asie 83 %, naproti tomu oblast západního Tichomoří 25 %);
* vakcína proti hepatitidě B – pro kojence zavedena ve 190 členských státech, odhadované pokrytí třemi dávkami 83 %, kromě toho 113 států zavedlo jednu dávku novorozencům během prvních 24 hodin života;
* vakcína proti HPV – zavedena ve 111 státech, odhadované pokrytí konečnou dávkou 13 % (15 % v roce 2019);
* vakcína proti spalničkám – odhadované porytí jednou dávkou u dětí mladších dvou let 84 %, ve 179 státech zavedena druhá dávka jako součást rutinní vakcinace, přičemž ji obdrželo 70 % dětí;
* vakcína proti příušnicím – zavedena ve 123 státech;
* vakcína proti pneumokokům – zavedena ve 151 státech, odhadované pokrytí třemi dávkami 49 %;
* vakcína proti dětské obrně – odhadované pokrytí třemi dávkami u kojenců 83 %, odhadované pokrytí první dávkou v zemích, kde stále používají orálně podávanou vakcínu, 80 %; 
* vakcína proti rotavirům – zavedena ve 114 státech, odhadované pokrytí 46 %;
* vakcína proti zarděnkám – zavedena ve 173 státech, odhadované pokrytí 70 %.

Imunizační agenda IA2030 
V roce 2020 nedostalo úvodní dávku DTP vakcíny 17,1 milionu kojenců, což ukazuje na nedostatečný přístup k vakcinaci, a dalších 5,6 milionu bylo očkováno jen částečně. Více než 60 % těchto dětí žije v 10 následujících zemích – Angole, Brazílii, Demokratické republice Kongo, Etiopii, Indii, Indonésii, Mexiku, Nigérii, Pákistánu a na Filipínách.
Nejen na tuto situaci WHO reagovala mj. tím, že ve spolupráci s členskými státy a s mnoha partnery vypracovala a uvedla do praxe Imunizační agendu IA2030. Cílem této globální a velmi ambiciózní strategie např. je do roku 2030 plně očkovat každého člověka na planetě – bez ohledu na místo, věk, socioekonomický status nebo překážky související s pohlavím.

Zdroj: https://www.who.int/campaigns/world-immunization-week/2022