Přečetli jsme za Vás

Prevence alergie: Otevírá se okno příležitosti pro arašídy mezi 4. a 6. měsícem věku?

Ve Velké Británii byly publikovány závěry výzkumu týmu z King's College London a University of Southampton, podle nichž byl prý objeven způsob, jak podstatně snížit riziko, že se děti stanou alergickými na arašídy. Rodiče by je údajně měli začít seznamovat s arašídovými produkty již od čtyř měsíců věku – ideálně ve formě arašídového másla. Článek zveřejněný v Daily Mail převzala i média v ČR, a seznámila se s ním tak i řada rodičů vašich pacientů. Uveřejňujeme jej tedy pro informaci s připomenutím, že se nejedná o oficiální doporučení.

Více v článku

Pozitivní výsledky studie 20valentní pneumokokové vakcíny u kojenců

Společnost Pfizer v září oznámila příznivé výsledky své evropské pivotní studie fáze 3 u kojenců, která hodnotila bezpečnost, snášenlivost a imunogenicitu kandidátní 20valentní pneumokokové konjugované vakcíny (20vPnC) aplikované v třídávkovém schématu pro prevenci invazivního pneumokokového onemocnění, pneumonie a akutního zánětu středního ucha, jež jsou způsobeny 20 sérotypy Streptococcus pneumoniae. Pokud bude tato očkovací látka schválena, má potenciál nabídnout i u kojenců nejširší pokrytí sérotypů ze všech dostupných pneumokokových konjugovaných vakcín.

Více v článku

Týrání dětí je stále podceňováno. Zkusme to změnit!

V Medical Tribune vyšel rozhovor s MUDr. Eliškou Popelovou z Kliniky zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha, která v něm mimo jiné říká: „Vhodné je, když se s námi kolegové, kteří mají podezření na týrání dítěte, dopředu spojí, abychom spolu mohli probrat ideální postup zobrazení malého pacienta a abychom se mohli doptat blíže na jeho anamnézu, která je pro nás v těchto situacích pokaždé klíčová“.

Více v článku

Pokuty za neočkování v Evropě fungují, ale mají své limity

Časopis Pediatrics přináší ve svém prvním letošním vydání výsledky epidemiologické studie (Olivia Vaz et al.), podle nichž je povinné očkování v evropských zemích prokazatelně spojeno s vyšší mírou imunizace populace a nižším výskytem případů spalniček a černého kašle.

Více v článku

Cíl WHO: plná proočkovanost světové populace do roku 2030

Pod hlavičkou Světové zdravotnické organizace (WHO) a s mottem „Dlouhý život pro všechny“ (Long Life For All) se tradičně poslední dubnový týden uskutečnil Světový týden imunizace (World Immunization Week), jehož smyslem je zvýšit povědomí o důležitosti vakcinace v prevenci mnoha infekčních nemocí – jak u dětí, tak u dospělých. Letošní kampaň proběhla v obzvláště kritickou dobu, protože pandemie covid-19 z velké části narušila poskytování základních zdravotních služeb včetně rutinního očkování.

Více v článku

I pro ty nejmenší platí: vyšší hmotnost = vyšší tlak

Nadváha u dětí mladších čtyř let zdvojnásobuje riziko hypertenze po dosažení šesti let věku a predisponuje děti k infarktu myokardu a cévní mozkové příhodě v dospělosti. Toje hlavní zjištění studie publikované 13. června v recentním vydání časopisu Evropské kardiologické společnosti (ESC) European Journal of PreventiveCardiology,

Více v článku

Nejsme v tom sami – Německo čelí v medicíně bezprecendentní personální krizi

Německým politikům se mnoho let nedaří najít recept na snížení nedostatku lékařů napříč zdravotnictvím. „Na obsazení jednoho místa na plný úvazek je nyní potřeba 1,2 člověka,“ říká viceprezidentka Spolkové lékařské komory Dr. med. Ellen Lundershausenová s tím, že práce na částečný úvazek je pro lékaře jednou z posledních záruk pravidelné pracovní doby a pevného konce pracovního dne. A Dr. med. Hans-Martin Wollenberg dodává: „Musíme pochopit, že kvalitní péče znamená, že za ni musíme být ochotni zaplatit. Bez adekvátního ohodnocení nedostatek lékařů nevyřešíme.“

Více v článku

Samoa zavřela odpírače očkování do vězení

Samoa zavřela odpírače očkování do vězení Polynéský stát Samoa nechal 6. prosince zatknout tamního antivakcinačního aktivistu Edwina Tamasese.Byl obviněn z podněcování odporu proti nařízení o povinném očkování proti spalničkám, které vláda přijala v situaci probíhající epidemie této nemoci. Spalničkám od října do prosince ve státě Samoa podlehlo 63 osob, převážně malých dětí.

Více v článku

Nedostatek dětských praktiků. Za pediatry je nutné jezdit až sto kilometrů

V MF DNES vyšel 19. ledna článek, který po dlouhé době poměrně objektivně, i pro laickou veřejnost srozumitelně (odhlédneme-li od občasného zaměňování pojmů pediatr a praktický pediatr, resp. praktický lékař pro děti a dorost…) popsal problémy dětské primární péče. V článku dostala významný prostor i předsedkyně OSPDL MUDr. Alena Šebková.

Více v článku

Užívání paracetamolu v těhotenství a riziko ADHD a PAS u dětí

Při analýze dat z Boston Birth Cohort, 20leté prospektivní kohortové studie zaměřené na identifikaci faktorů ovlivňujících v těhotenství a raném věku další vývoj dítěte, odhalil tým vedený Dr. Xiaobin Wangovou, MPH, z Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health v Baltimoru, USA, možnou souvislost mezi expozicí plodu v děloze acetaminofenu (paracetamolu) a pozdějšími neurovývojovými poruchami. Konkrétně u dětí, jejichž pupečníková krev obsahovala nejvyšší koncentrace paracetamolu a jeho metabolitů, byly později v porovnání s dětmi s nejnižšími hladinami těchto biomarkerů až trojnásobně častěji diagnostikovány poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) a poruchy autistického spektra (PAS). Tato zjištění publikovala Dr. Wangová 14. listopadu v časopisu JAMA Psychiatry.

Více v článku

Mateřské mléko žen s IBD ovlivňuje vývoj mikrobiomu kojence

Z kongresového supplementa časopisu Journal of Crohn’s and Colitis jsme vybrali aktualitu z nedávno skončeného kongresu Evropské organizace pro Crohnovu nemoc a ulcerózní kolitidu ECCO'22 Virtual.

Více v článku

Zdraví a nemoci ukrajinských dětí – systematický přehled

Podváha, negativní zážitky z dětství včetně zneužívání, vysoký výskyt spalniček, HIV, multirezistentních infekcí, nedostupnost léčby, antibiotická rezistence, nízká proočkovanost nebo psychické trauma z války. To jsou hlavní zjištění systematického přehledu zaměřeného na zdraví ukrajinských dětí publikovaného recentně v Acta Paediatrica.

Více v článku

Očkování se stalo obětí svého vlastního úspěchu 

Milé čtenářky a milí čtenáři Babyonline,i když to vypadá, že o očkování toho bylo napsáno i řečeno již spoustu, tak to stále nestačí. Mnoho z vás může mít stále pochybnosti nebo nezodpovězené dotazy. U mě je to spíše tak, že čím více do problematiky pronikám, tím více si myslím, že o ní nic nevím a napadají mě stále nové a nové otázky.

Více v článku

Téměř polovina Čechů nezůstává doma s příznaky covidu

Zástupci kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) v ČR a ČLS JEP představili výsledky výzkumu Proměny postojů a chování české veřejnosti ve vztahu k pandemii covid-19. Některá z prezentovaných zjištění mají přímý dopad na naši práci – především musíme bohužel počítat s tím, že 46 % dotázaných uvádí, že chodí běžně ven a do kolektivu (včetně našich ordinací) i s typickými příznaky covid-19.

Více v článku

MF Dnes podpořila praktické dětské lékaře – a hned dvakrát!

Pokud vám unikly články redaktorky Evy Zahradnické v MF Dnes, nabízíme vám je nyní k přečtení v plném znění. Stojí za to!

Více v článku

Pasivní kouření zvyšuje riziko hypertenze u dětí

Již dřívější studie poukázaly na fakt, že expozice pasivnímu kouření v dětství má souvislost se vznikem malignit dětského věku, neurobehaviorálních poruch nebo preklinické aterosklerózy. Na výročním zasedání Pediatric Academic Societies 2019, které se uskutečnilo na přelomu dubna a května v americkém Baltimore, byly mj. prezentovány nové výsledky National Health and Nutrition Examination Survey (2007–2012)

Více v článku

Čisté zuby = zdravé srdce aneb Co se v mládí naučíš...

Častější čištění zubů snižuje riziko fibrilace síní a srdečního selhání, vyplývá ze studie publikované v Journal of Preventive Cardiology, oficiálním časopisu Evropské kardiologické společnosti (European Society of Cardiology, ESC).

Více v článku

New York zakázal odmítat vakcíny proti spalničkám kvůli víře.

Echo24, 14. června 2019 Zákonodárci v americkém státě New York kvůli epidemii spalniček zrušili výjimky, které umožňovaly z náboženských důvodů odmítnout očkování. Informoval o tom deník The Guardian. V USA se od letošního roku spalničkami nakazilo přes tisíc lidí, což je nejvíce od roku 1992.

Více v článku

Studie: Otřesy mozku při středoškolském sportu

Zajímavou perličku jsme pro vás našli v on-line vydání časopisu Pediatrics z 14. října t. r. Ačkoli studie, kterou se svými kolegy provedl Dr. Zachary Y. Kerr, PhD, MPH, z University of North Carolina v Chapel Hill, popisuje situaci mezi středoškoláky v USA a díky tomu v ní figurují i sporty, které si v Evropě masovou popularitu nezískaly, celkové závěry jsou obecně rozhodně hodny zamyšlení.

Více v článku

Vědci žádají akční plán celoevropské obrany proti novým variantám SARS-CoV-2

„Evropa musí jednat hned, aby bylo oddáleno a zabráněno dalšímu šíření SARS-CoV-2, zejména varianty B.1.1.7 (tzv. britská mutace, „Brigitta“). Je třeba formulovat jasný plán okamžitých celoevropských opatření a rychlého zavedení opatření v oblasti veřejného zdraví, neboť je pravděpodobné, že budou nadále vznikat nové varianty se zvýšenou infekčností,“ píší v mezinárodním odborném časopisu Lancet evropští vědci sdružení v iniciativě Contain COVID-19.

Více v článku

Čtvrtina švédských dětí má metabolický syndrom

Jak vyplývá z recentní studie Kjellbergové et al., jež byla publikována v Acta Paediatrica, z kohorty 212 zdravých švédských dětí v průměrném věku 6,6 let mělo 26 % alespoň jeden rizikový faktor metabolického syndromu – hypertenzi, dyslipidémii, inzulinovou rezistenci nebo velký obvodu pasu – vyžadující lékařskou intervenci.

Více v článku

Co si o nás myslí Google

I tak seriózní zdroj medicínských informací, jakým je portál MedPageToday.com, si čas od času dopřeje trochu nevážného odlehčení. Abychom vás tedy rozptýlili v návalu práce spojené každoročně se začátkem školního roku, vybrali jsme pro vás zprávu, jejímiž autory jsou lékaři provozující humoristický medicínský blog GomerBlog.com.

Více v článku

Epidemie před staletími: útěk do Krkonoš za bylinkáři a „čerstvým poujetřím“

Krkonoše, ve smyslu území dnešního Krkonošského národního parku (KRNAP) s jeho ochranným pásmem, patří k oblastem, kde si v minulosti velké epidemie nemocí vybíraly menší daň na životech než v podhůří, řekl v rozhovoru pro ČTK Michal Skalka ze Správy KRNAP. Proto se nediví, když někteří lidé z měst, stejně jako před staletími, hledají nyní v Krkonoších odpočinek a azyl.

Více v článku

Novinky o koronaviru: Děti se snadno nenakazí a v Číně se šíří nová varianta

Podle dosud nerecenzované a nepublikované metaanalýzy, kterou vypracovali autoři z University College London a London School of Hygiene and Tropical Medicine, mají děti a mladí dospělí, tedy osoby do 18–20 let věku, o 56 % nižší pravděpodobnost nákazy novým koronavirem SARS-CoV-2 než dospělí (osoby starší 20 let). Informovala o tom BBC. Pro nedostatek dat nebylo možno ověřit, zda se riziko navzájem liší i mezi dětmi, dospívajícími a mladými dospělými.

Více v článku

Každý pátý dospívající má prediabetes? V USA již ano...

Prediabetes je klinická jednotka definovaná jako zvýšení glykémie nad normální rozmezí, které však ještě nedosahuje diagnostických kriterií diabetu. Jde o stav, který předchází diabetu 2. typu a sám o sobě zvyšuje riziko jeho rozvoje, stejně jako riziko kardiovaskulárních onemocnění a riziko onkologických onemocnění. Zahrnuje jak zvýšení hraniční glykémie nalačno, tak poruchu glukózové tolerance, popř. kombinaci obojího.

Více v článku

Arašídové pokrmy u kojenců brání rozvoji alergie

Z aktualizovaného dokumentu American Academy of Pediatrics (AAP Report), zaměřeného na roli výživy kojenců v prevenci atopických onemocnění, mimo jiné vyplývá, že včasné zavedení arašídových pokrmů snižuje pozdější riziko vzniku potravinové alergie. Tato zpráva podporuje doporučení National Institute of Allergy and Infectious Diseases z roku 2017, které uvádí, že by arašídové pokrmy mohly být podávány již od 4–6 měsíců věku dítěte s těžkým ekzémem anebo alergií na vejce. U kojenců s mírným nebo středně závažným ekzémem mohou být zavedeny v 6 měsících a u těch bez anamnézy ekzémů nebo potravinové alergie kdykoli později podle uvážení rodičů.

Více v článku

Očko centrum

V aktuálním květnovém vydání Bulletinu Sdružení praktických lékařů ČR vyšel nesmírně zajímavý (a bohužel naprosto pravdivý) příspěvek vycházející ze zkušeností kolegyně PL z jedné směny ve velkokapacitní „továrně na očkování“ proti covid-19. Vzhledem k tomu, že pro děti starší 12 let již byla v EU schválena vakcína a že se v současné době dokončuje strategie očkování této věkové kohorty, určitě stojí za to si přečíst, kudy by u dětí cesta rozhodně vést neměla.

Více v článku