Covid-19: Nejčastější situace v ordinaci PLDD a doporučený postup (od 1. 9. 2021)

S počátkem školního roku a návratem dětí do škol, navíc v atmosféře očekávané další vlny onemocnění covid-19, nám opět přibyly potíže s rozhodováním jak postupovat v konkrétních situacích, zejména při nutnosti dodržovat povinnosti stanovené dosud platným souborem mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Z toho důvodu jsme připravili souhrn, jak podle těchto nařízení postupovat. 

Ukázalo se, že bohužel i v postupu krajských KHS se objevují regionální rozdíly, vysvětlitelné jen obtížně v souladu s instrukcemi z MZ. My se však musíme v současné složité situaci prostě jen vyznat. Námi připravený text byl také posouzen Klinickou skupinou MZ ČR a následně mírně upraven podle jejích připomínek. Jedinou větší změnou bylo jen zařazení kapitoly o indikaci podání monoklonálních protilátek. Vycházeli jsme z mezioborového konsenzu několika odborných společností, ale k jeho přípravě jsme bohužel nebyli přizváni. Z toho důvodu jsme museli po konzultacích s příslušnými specialisty poněkud upravit výčet dětí, kterých se tato možnost týká. 

Text uvedeného návodu jak postupovat, který je v souladu s algoritmem, nabízíme ke stažení ZDE. Hlavními body postupu je důraz na izolaci nemocných dětí (nejlépe v rodině), a to bez důrazu na zjištění původce. To má význam jen ve specifických epidemiologických případech, kdy je nemocných více osob v rodině, některá z nich má covid-19 (i neprokázaný), kdy někdo z rodiny patří do rizikových skupin nebo kdy samo dítě je kandidátem podání monoklonálních protilátek. 

Při testování klademe důraz na testování antigenními testy jako součást klinického vyšetření. Seznam setů antigenních testů vhodných k použití v našich ordinacích zveřejnilo MZ ČR ZDE (seznam začíná od strany 7). Laické testy dostupné v lékárnách či tzv. školní testy považujeme za orientační. Testování všech dětí s projevy respiračního a GIT infektu je zcela nemožné, rozhodnutí, koho testovat, je rozhodnutím PLDD. 

PCR testy využíváme ke konfirmaci pozitivních Ag testů, při testování z epidemiologických důvodů a pokud není nutné klinické vyšetření, ale je indikovaný test. V naší praxi by neměly PCR testy dominovat. 

Očkované osoby s projevy infektu je třeba testovat také (pokud je test indikován), stejně tak je nutné jejich vyřazení z kolektivu (šíření chřipky je také nekolegiální).

K podání monoklonálních protilátek jsou indikovány rizikové osoby od 12 let a hmotnosti 40 kg s pozitivním Ag testem. Podání má být do 10 dnů od počátku nemoci nebo do 3 dnů od pozitivního testu. Podávají se ambulantně a indikuje je ošetřující ambulantní lékař (nejčastěji PLDD). Rizikové osoby jsou ohroženy závažným průběhem covid-19. Jejich stav v době podání léku nemá vyžadovat hospitalizaci či podání kyslíku z indikace nemoci covid-19. Výjimečně se lék podává i bez PCR průkazu nemoci po úzkém kontaktu s nemocí (např. v rodině), protože podání je nutné VČAS! Nejasné případy je vhodné konzultovat s ošetřujícím specialistou. 

Pro větší přehlednost, jsme byli ještě požádáni o vypracování algoritmu postupu, kterého se iniciativně ujali kolegové ze SPLDD ČR. Po několika úpravách jsme se shodli na podobě, kterou si můžete stáhnout ZDE.


MUDr. Zdeněk Zíma