Děkujeme za pomoc při hledání nových forem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v květnovém vydání našeho Newsletteru jsme Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku na téma jak i v nelehké pandemické době pokračovat v celoživotním vzdělávání. Dříve vzácné elektronické formy vzdělávání byly ze dne na den prakticky jedinou možností jak naší členské základně přinášet odborné informace. 

Všem, kteří jste nám odpověděli – a bylo Vás opravdu hodně – mnohokrát děkujeme. Vašimi podněty se budeme podrobně zabývat, abychom vzdělávání co nejlépe přizpůsobili Vašim potřebám. Jedno ale už díky Vám víme – elektronické vzdělávání, jako jsou webcasty, webináře či on-line přednášky, považují min. tři čtvrtiny respondentů (z nichž jeden rekordman dokonce zvládl během jednoho měsíce absolvovat deset takových elektronických vzdělávacích akcí) za vhodnou formu – samostatně, nebo častěji v kombinaci s tradičními podobami osobního setkávání.

MUDr. Zdeněk Zíma,

místopředseda OSPDL ČLS JEP