Vzdělávání

Jarní Páteřní semináře o dětské paliativní péči a také o první pomoci

Naše odborná společnost se rozhodla navázat na úspěšný pilotní projekt z loňského podzimu, který měl velmi kladné ohlasy. Věnuje proto jednu část jarního cyklu Páteřních seminářů tématu dětské paliativní péče – ta druhá bude zasvěcena první pomoci. V článku najdete kalendář termínů s odkazy na konkrétní program.

Více v článku

Očkování v praxi – v únoru a březnu on-line

„Všichni dobře víme, jakou klíčovou roli v každodenní praxi PLDD hraje očkování. Abychom však mohli očkovat efektivně a zároveň zaručit bezpečnost, nestačí se pouze držet schémat očkovacího kalendáře. Je nezbytné mít podrobný přehled o všech aspektech očkování, což je obzvláště důležité v době, kdy stále čelíme intenzivním debatám s rodiči, jejichž důvěra v očkování může být z různých příčin oslabena,“ píše ve své pozvánce k jarní sérii vzdělávacích seminářů MUDr. Alena Šebková.

Více v článku

Mezioborový kongres ČLS JEP

V loňském roce naše odborná společnost poprvé spojila tři své tradiční akce – setkání školitelů, mezioborovou konferenci a kongres – do jednoho Mezioborového kongresu OSPDL ČLS JEP. V tomto spojení budeme pokračovat i letos. Poznamenejte si proto do svých kalendářů již nyní termín 7.–8. června. Zároveň vám nabízíme první ochutnávku z programu.

Více v článku

Ohlédnutí za rokem 2023 a pohled do budoucna

O tom, jak se letos osvědčila kombinace našich on-line a prezenčních vzdělávacích akcí a o tématech a nových formátech, na které se můžete těšit v příštím roce, píše vědecký sekretář naší odborné společnosti MUDr. Pavla Hromádková. Pokud byste v přehledu postrádali nějaké téma, které považujete za potřebné, můžete se na ni obracet se svými náměty.

Více v článku

Očkování v praxi – v únoru a březnu on-line

Rezervujte si již nyní ve svých kalendářích na příští rok termíny webinářů věnovaných praktickým otázkám očkování pod odbornou záštitou naší Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP.

Více v článku

Dětská paliativní péče – okresní seminář

Praktickým dětským lékařům nejen ze Zlínského kraje přinášíme pozvání MUDr. Parvine Gricové na okresní seminář OSPDL ČLS JEP na téma dětské paliativní péče – 8. listopadu od 16 hod. v prostorách Uherskohradišťské nemocnice, a.s.

Více v článku

Lékař Talk: Úvod do dětské a dorostové adiktologie

Tak trochu jiný webinář s mottem „hledejme, co nás spojuje…“ – taková jsou podvečerní on-line setkání Lékař Talk. K tomu nejbližšímu na téma dětské a dorostové adiktologie vás zveme již 7. listopadu od 17 hod. Obsah byl připravován ve spolupráci s programovým týmem manželky prezidenta republiky Mgr. Evy Pavlové, která v úvodu webináře rovněž vystoupí.

Více v článku

Páteřní semináře vyvrcholí na západě Čech

Podzimní cyklus našich Páteřních seminářů s tématem gastroenterologie vyvrcholí 9. listopadu v Plzni a 15. listopadu v Karlových Varech. Na odeslání přihlášek (na adresu sandovapavla@seznam.cz) je čas již jen do 3. 11. (Plzeň), resp. 10. 11. (Karlovy Vary).

Více v článku

Kurz adiktologie

Je spuštěna registrace nového kurzu na téma adiktologie. Jeho absolvování je bezplatné.

Více v článku

Stůl vzdělání prostřený…

Prázdniny jsou dávno pryč – a naše vzdělávací akce se rozjíždějí zase naplno. A není jich málo. Proto vám tu ty nejbližší raději přehledně sepíšeme: – již 3. října proběhne on-line další Pediatrická akademie, tentokrát s tématem Patologie dětského věku v otorinolaryngologii, – od 14. října do 15. listopadu se po regionech postupně sejdeme na Páteřních seminářích nad problematikou Gastroenterologie, – 7. listopadu jste všichni zváni ke svým počítačům k účasti na dalším z našich podvečerních moderovaných setkání Lékař Talk, kde se budeme věnovat Úvodu do dětské a dorostové adiktologie, – 8. listopadu pokračují naše oblastní semináře Dětská paliativní péče, tentokrát v Uherském Hradišti. Čtěte dál a seznámíme vás s programem i možností registrace na každou jednotlivou akci.

Více v článku

Konference LOKOMOCE – tentokrát na téma Osa dolní končetiny

Problematika vadného držení těla v rámci dolních končetin narůstá, osové postavení bývá v ordinacích pediatrů i fyzioterapeutů jedním z hlavních témat. Poznamenejte si proto do svých kalendářů již dnes termín 24.–25. listopadu, kdy se v hotelu Zámek Valeč bude konat již třetí ročník konference LOKOMOCE, jejímiž odbornými garanty jsou předsedkyně OSPLD ČLS JEP MUDr. Alena Šebková a neuroložka MUDr. Jaroslava Chlupová.

Více v článku

První Mezioborový kongres PLDD už klepe na dveře

Všichni máme ještě v paměti dobu, kdy nebylo možné se osobně potkávat kvůli covidovým opatřením. Víme, jak nám všechna ta tradiční odborná a zároveň společenská setkání chyběla… Čas bohužel nevrátíme, ale aspoň máme možnost potkávat se zase podle libosti – tak proč ne ještě před prázdninami?! Výbor OSPDL ČLS JEP se rozhodl navázat na úspěšnou tradici mezioborových konferencí a uspořádat 9.–10. června v Praze první Mezioborový kongres OSPDL. Věříme, že si v naší krátké ochutnávce z programu to „své“ téma určitě vyberete.

Více v článku

Pojďme se ještě před prázdninami sejít – na našem Mezioborovém kongresu!

Práce PLDD do velké míry stojí na mezioborové spolupráci, výměna aktuálních informací a poznatků je tedy její alfou i omegou. Unikátní příležitost k tomu nabídne Mezioborový kongres OSPDL ČLS JEP, který naše odborná společnost pořádá 9.–10. června v Praze.

Více v článku

Páteřní webináře již v dubnu – a s aktualizovaným programem

Omlouváme se za náhlou změnu programu páteřních seminářů, ale vzhledem k neobvyklé situaci, kterou musíme denně řešit ve svých ordinacích – nedostatek léků, zvýšená nemocnost dětí a invazivní streptokokové infekce, jsme se rozhodli namísto původně plánované hematologii zařadit přednášky, které právě s těmito tématy souvisí.

Více v článku

XII. Jarní ortopedické symposium

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D. - přednosta kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN v Motole vás zve na Jarní ortopedické sympozium, které se koná 30.3.2023 v Praze a je věnováno komplikacím léčby v dětské ortopedii a traumatologii.

Více v článku

Páteřní webináře v dubnu na téma dětské hematologie

Nová doporučení v terapii idiopatické trombocytopenické purpury, ale také otázky hemofilií, trombocytózy či vzácných anémií u dětí jsou obsahem jarních páteřních webinářů. Poznačte si již dnes do svých kalendářů příslušné dubnové datum podle jednotlivých regionů.

Více v článku

Pediatrická akademie: Roztroušená skleróza u dětí

Rychle se blíží 9. březen – a s ním i termín dalšího z řady webinářů cyklu Pediatrická akademie. O roztroušené skleróze se říká, že se týká výhradně dospělé populace. Bohužel se ale toto nevyzpytatelné onemocnění nevyhýbá ani dětem a jeho první příznaky lze zaznamenat již v dětském věku Z tohoto důvodu je jistě důležité vědět, jak případně tyto první příznaky zachytit a jaké jsou možnosti léčby a tím i možnosti zabránění závažným formám nemoci nebo alespoň jejich oddálení.

Více v článku

Pediatrická akademie „last minute“: Funkční potíže nebo alergické projevy?

Poslední šance registrovat se na 2. března od 17 hod ke sledování dalšího dílu z cyklu Pediatrická akademie. Téma alergie na bílkovinu kravského mléka je tentokrát pojato ryze prakticky – na bázi kazuistik, které v panelové diskusi okomentují přizvaní hosté z pohledu alergologa a gastroenterologa.

Více v článku

Očkování v praxi

Jarní cyklus akreditovaných webinářů Očkování v praxi v březnu vstoupí do své druhé poloviny. V regionech Jihomoravském (7.3.), Severočeském (14.3.), Východočeském (16.3.) a Jihočeském (21.3.) si stále můžete zajistit účast na programu, jehož úvod je věnován hlavně pneumokokovým nákazám a představení nové patnáctivalentní vakcíny. Další sdělení je zaměřeno na důležitost včasného očkování u kojenců, budou představena aktuální epidemiologická data a nebudou chybět ani případy z klinické praxe. Na závěr budou zrekapitulovány zkušenosti s očkováním proti covid-19 u dětí.

Více v článku

"Necpi se a cvič!" Řešení, nebo škodlivá nálepka? Diskuze s odborníky ke Světovému dni obezity od STOBu

Přijďte si v rámci letošních akcí STOBu ke Světovému dni obezity poslechnout diskuzi odborníků na téma, které veřejným prostorem prostupuje stále více a více, a tím je nálepkování (stigmatizace) lidí s nadváhou a obezitou.

Více v článku

Očkování v praxi

Zveme vás na další cyklus akreditovaných webinářů Očkování v praxi. V úvodu se budeme věnovat hlavně pneumokokovým nákazám a představíme vám i novou patnáctivalentní vakcínu. Další sdělení bude zaměřené na důležitost včasného očkování u kojenců, představíme vám i aktuální epidemiologická data. Nebudou chybět ani případy z klinické praxe. Závěrem MUDr. Alena Šebková shrne zkušenosti s očkováním proti covid-19 u dětí.

Více v článku

Funkční potíže nebo alergické projevy? Diskuze nad kazuistikami

Zarezervujte si ve svých kalendářích již nyní na čtvrtek 2. března čas od 17 hod., kdy on-line odvysíláme další díl Pediatrické akademie. Bude volně navazovat na předchozí teorii o diagnostice alergie na bílkovinu kravského mléka a diferenciálně diagnostických potížích. Celý díl tentokrát pojmeme ryze prakticky – uvidíte případy z praxe a pohled na diagnostiku očima PLDD, alergologa a dětského gastroenterologa ve formě propojení kazuistik a panelové diskuse.

Více v článku

Kongres Lékař 2023 již v lednu!

Kam provozně a ekonomicky směřují privátní praxe? Jak ochránit ordinaci před inflací? I těmto poněkud netradičním, nicméně v dnešní době navýsost aktuálním tématům bude 14. ledna věnován nadcházející ročník kongresu pro ambulantní praxe. Druhým tématem budou informace o počítačových a mobilních aplikacích pro vás i pro vaše pacienty. A na závěr přijdou mezi účastníky profesionální herci a moderátoři s tématem verbální a neverbální komunikace v ordinaci lékaře.

Více v článku

Kalendář akcí v 1. pololetí roku 2023

Odborná společnost praktických dětských lékařů pro vás připravila i na příští rok plejádu vzdělávacích aktivit – od Pediatrické akademie přes Páteřní webináře, Mezioborový kongres až po cyklus webinářů Očkování v praxi. Na programu některých z nich stále pracujeme, ale již dnes pro vás máme informaci, které termíny si můžete podle regionů vyznačit ve svých kalendářích.

Více v článku

Dětská gynekologie v kostce nejen pro rezidenty

K dalšímu pokračování vzdělávacího cyklu OSPDL ČLS JEP nazvaného stručně a jasně Rezidenti, které se uskuteční on-line 2.–3. prosince, zve předsedkyně OSPDL MUDr. Alena Šebková nejenom mladé lékaře ve specializační přípravě, ale i jejich praktikující kolegy: „Cyklus je dlouhodobě úspěšný, protože se snažíme zařazovat témata ryze praktická. Tentokrát jsme sáhli po dětské a dorostové gynekologii, kde je pro nás jako PLDD určitě stále prostor k tomu dozvědět se něco nového a užitečného pro naši práci.“

Více v článku

Kongres Lékař 2023 – management, aplikace, komunikace

Kam provozně a ekonomicky směřují privátní praxe? Jak ochránit ordinaci před inflací? I těmto poněkud netradičním, nicméně v dnešní době navýsost aktuálním tématům bude 14. ledna věnován nadcházející ročník kongresu pro ambulantní praxe. Druhým tématem budou informace o počítačových a mobilních aplikacích pro vás i pro vaše pacienty. A na závěr přijdou mezi účastníky profesionální herci a moderátoři s tématem verbální a neverbální komunikace v ordinaci lékaře.

Více v článku

Podzimní seminář: Ohrožené děti

Společnost sociální pediatrie České společnosti J. E. Purkyně vás zve na seminář na téma Ohrožené děti. Den konání 24.11.2022 v 9:00 hodin v Lékařském domě v Praze

Více v článku

Kurz – Aktuální epidemiologické otázky v souvislosti s migrační vlnou

Termín 12.12.2022 od 8:00. Kurz je určený pro lékaře a ostatní pracovníky KHS, všeobecné praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, infektology a další odborné pracovníky ve zdravotnictví, kterých se tato problematika týká.

Více v článku

Letem světem dětské gynekologie nejen pro rezidenty

K dalšímu pokračování vzdělávacího cyklu OSPDL ČLS JEP nazvaného stručně a jasně Rezidenti, které se uskuteční on-line 2.–3. prosince, zve předsedkyně OSPDL MUDr. Alena Šebková nejenom mladé lékaře ve specializační přípravě, ale i jejich praktikující kolegy: „Cyklus je dlouhodobě úspěšný, protože se snažíme zařazovat témata ryze praktická. Tentokrát jsme sáhli po dětské a dorostové gynekologii, kde je pro nás jako PLDD určitě stále prostor k tomu dozvědět se něco nového a užitečného pro naši práci.“

Více v článku

Páteřní webináře o dětské paliaci jsou v plném proudu

„Téma paliativní péče jsme pro stěžejní podzimní vzdělávací akce naší odborné společnosti zvolili proto, že se nějakým způsobem dotýká každého z nás a doposud jsme se mu v takovém rozsahu nevěnovali,“ říká MUDr. Pavla Hromádková, vědecký sekretář OSPDL. V Praze/Středních Čechách a na severu Moravy již Páteřní webináře proběhly, ve zbývajících regionech se k nim můžete připojit v průběhu listopadu.

Více v článku

Kongres Lékař 2023 startuje již v lednu

Jak co nejlépe zhodnotit svoji praxi před jejím případným prodejem – a naopak co by nás mělo zajímat při její koupí? Jak dnes co nejefektivněji řídit provoz ordinace a její ekonomiku? Znamená inflace hrozbu, nebo příležitost, se kterou se dá v praxi vhodně pracovat? A konečně dokážou lékaři správně v praxi oddělit firemní finance od osobních a zhodnotit dobře i svůj majetek? I těmto poněkud netradičním, nicméně v dnešní době navýsost aktuálním tématům bude věnován nadcházející ročník kongresu Lékař 2023. Poznamenejte si proto již dnes do svých kalendářů datum 14. ledna a tradiční místo konání – Hotel Comfort Prague.

Více v článku

Podzimní páteřní webináře jsou věnovány paliaci

„Téma paliativní péče jsme pro nadcházející vzdělávací akce naší odborné společnosti zvolili proto, že se nějakým způsobem dotýká každého z nás a doposud jsme se mu v takovém rozsahu nevěnovali,“ píše MUDr. Pavla Hromádková, vědecký sekretář OSPDL – a přidává pozvání i s termíny, kdy se budou on-line webináře podle jednotlivých regionů konat.

Více v článku

Mezioborové dny

Je ten správný čas opět si připomenout mezioborové vzdělávání. Po dvouleté pauze je nám konečně přáno a můžeme naživo uspořádat fyzické setkání. Poznamenejte si prosím ve svých kalendářích termín 25.–26. listopadu, kdy se budou v Praze konat naše tradiční Mezioborové dny, tentokrát s tématy dětská stomatologie, dentální hygiena dětí a také očkování.Novinkou v programu je poslední závěrečný blok, který bude přístupný pouze členům OSPDL a během nějž budeme společně probírat podněty a koncepci odborné společnosti.

Více v článku

Vzdělávací akce pro PLDD v roce 2021

V minulém roce nás koronavirus donutil naše vzdělávací akce výrazně zredukovat a změnit formu seminářů na distanční. Přesto i v tomto roce budeme pokračovat ve vzdělávání jako v letech předešlých. A to přesto, že je jasné, že ani v tomto roce bohužel nebude možné realizovat tak důležitý společenský rozměr našich akcí.

Více v článku

Očkování v praxi – vyberte si termín podle svých preferencí

Očkování je stěžejní nástroj primární prevence, kterým se v ordinacích PLDD zabýváme. Pro jeho správné používání nestačí znát pouze očkovací kalendář. Je nutné orientovat se ve všech souvislostech, a to i s ohledem na skutečnost, že diskuse s rodiči jsou v dnešní době podstatně náročnější než dříve a nedůvěra k očkování není v našich ordinacích výjimkou. Zároveň epidemiologická situace přináší nové výzvy a mnohé nejasnosti, které je třeba, někdy i opakovaně, vysvětlovat.

Více v článku

Vývoj řeči a jeho poruchy

Odborníci z oboru foniatrie, logopedie a neurologie nám během on-line vysílání páteřních seminářů představí svůj pohled na problematiku poruch vývoje řeči u dětí. Můžete se těšit i na videonahrávky s konkrétními pacienty a s názornou ukázkou některých řečových vad.

Více v článku

Pomozte nám hledat nové formy

v současné době se snažíme nalézt ztracenou rovnováhu po prvním kole střetnutí naší civilizace s koronavirovou nákazou. Jak ukazují obtíže při návratu dětí do škol, nebude to snadné a náš život nejspíš již nikdy nebude stejný jako předtím. Ani oblast, která je hlavní náplní naší odborné společnosti, tedy postgraduální vzdělávání, nezůstala ušetřena.

Více v článku

Děkujeme za pomoc při hledání nových forem

v květnovém vydání našeho Newsletteru jsme Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku na téma jak i v nelehké pandemické době pokračovat v celoživotním vzdělávání. Dříve vzácné elektronické formy vzdělávání byly ze dne na den prakticky jedinou možností jak naší členské základně přinášet odborné informace. 

Více v článku

Pandemii navzdory aneb co vše se událo v roce 2021

Přinášíme vám ohlédnutí za vzdělávacími akcemi pořádanými v uplynulém roce pod odbornou záštitou naší OSPDL ČLS JEP. Pojďte si společně s námi připomenout to nejdůležitější z nich – a naladit se tak i na témata, která pro vás ve spolupráci s naším partnerem ve vzdělání agenturou Ahou připravujeme pro rok následující.

Více v článku

Lokomoce – Skolióza a skoliotické držení

Poznamenejte si již dnes do svých kalendářů datum 30 června, kdy se vzhledem k omezené kapacitě uzavírá registrace na druhý ročník konference Lokomoce. Proběhne 7.–8 října v tradičním prostředí Zámku Valeč, tentokrát na téma Skolióza a skoliotické držení, s nímž se setkáváme již u dětí předškolního věku v rámci vyšetření v mateřských školách. V dětské populaci významně roste i funkční skolióza, a to z důvodu jednostranného zatěžování, sedavého způsobu života i předčasné vrcholové sportovní zátěže.

Více v článku

Prakticky o vakcínách

Jako nejúčinnější zbraň proti covid-19 vnímáme všichni očkování. O účincích vakcín již víme, ale nyní by nám 12. října v rámci Pediatrické akademie on-line měli zástupci AIFP a SÚKL přiblížili vlastní vývoj, distribuci a následně i registraci a možnosti kontroly.

Více v článku

Vzdělávání v dětské paliativní péči

Sekce dětské paliativní péče ČSPM připravila pro rok 2022 opět řadu kurzů, letos poprvé ve spolupráci s Institutem Pallium.

Více v článku

Setkání (nejen) školitelů

Srdečně vás ve dnech 10.–11. června zveme na tradiční každoroční (a konečně již zase osobní!) Setkání školitelů, které je určeno nejen zástupcům akreditovaných pracovišť, ale všem PLDD – ať se již vzděláváním mladých kolegů zabývají, anebo o tom uvažují. Využijte této příležitosti k formální i neformálně diskusi o podmínkách akreditace, vzdělávání rezidentů, novém vzdělávacím programu a o dalších důležitých věcech, které vás možná trápí a možná si s nimi úplně nevíte rady.

Více v článku

Nepřehlédněte – aktualizace vzdělávacích akcí pro PLDD v r. 2021

Jarní Páteřní semináře OSPDL ČLS JEP s tématem Pohyb jako prevence se on-line rozbíhají podle plánu. Bohužel jsme ale museli vzhledem k nepředvídatelnosti epidemiologické situace upustit od našeho původního záměru uskutečnit podzimní část s tématem Logopedie prezenční formou. I podzimní Páteřní semináře OSPDL ČLS JEP tedy proběhnou on-line – a proto bylo pro ně třeba najít nové vhodné termíny konání.

Více v článku

Páteřní seminář – webcast na prázdniny

tradiční cyklus Páteřních seminářů OSPDL ČLS JEP zasáhlo omezení společenských a vzdělávacích akcí kvůli šíření onemocnění virem SARS-COV-2 krátce po jejich začátku. Na poslední chvíli stihl ještě proběhnout seminář v jihočeském regionu tematicky zaměřený na psychosomatiku, a další jsme museli z bezpečnostních důvodů odložit.

Více v článku

Sledování ukazatelů kvality antibiotické preskripce v ordinaci PLDD

„Na rozdíl od všeobecných praktických lékařů, kteří pracují s poměrně komplikovaným systémem více než 10 kritérií, jsme pro PLDD zvolili čtyři logické, v podstatě jednoduché ukazatele, s nimiž lze dobře pracovat v praxi,“ uvádí pro Newsletter MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. Tento článek vám nabízíme jako ochutnávku z programu Pediatrické akademie on-line, k jejímuž sledování vás zveme 5. dubna od 17 hod.

Více v článku

Páteřní semináře a covid-19 – i na podzim se sejdeme jen na webu

V tomto čísle Newsletteru jsme vás chtěli pozvat k podzimnímu cyklu Páteřních seminářů. Bohužel již několik týdnů letí vzhůru počty nakažených novým typem koronaviru. Kromě opětovné možnosti úředního zákazu všech společenských akcí musíme počítat také s pochopitelnými obavami účastníků z možné nákazy, a tedy s výrazně nižší návštěvností. Proto vás namísto pozvánky můžeme pouze informovat o zrušení podzimní části Páteřních seminářů a o jejich nahrazení sérií webinářů na stejné téma.

Více v článku

Akreditace v oboru pediatrie

Kolegové, kteří v souladu s aktuálním zněním nového zákona o vzdělávání lékařů chtějí pracovat v primární péči a nestihli atestovat v oboru PLDD, mohou buď splnit podmínky Kvalifikačního kurzu (pro ty, kdo atestovali v oboru DL nebo jsou držiteli způsobilosti pro obor DL), nebo být zařazeni do nového oboru Pediatrie a využít co nejdelší praxi u „registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru Pediatrie nebo v oboru Praktický lékař pro děti a dorost (dříve PLDD), držitele akreditace pro obor Pediatrie“.

Více v článku

Co mě letos nejvíce zaujalo a doporučil/doporučila bych i kolegům

Požádali jsme členy pracovní publikační skupiny OSPDL ČLS JEP, aby se podělili o informace z té vzdělávací akce, které se zúčastnili a která je z letošního kalendáře akcí zaujala nejvíce.

Více v článku