Vzdělávání

Vývoj řeči a jeho poruchy

Odborníci z oboru foniatrie, logopedie a neurologie nám během on-line vysílání páteřních seminářů představí svůj pohled na problematiku poruch vývoje řeči u dětí. Můžete se těšit i na videonahrávky s konkrétními pacienty a s názornou ukázkou některých řečových vad.

Více v článku

Prakticky o vakcínách

Jako nejúčinnější zbraň proti covid-19 vnímáme všichni očkování. O účincích vakcín již víme, ale nyní by nám 12. října v rámci Pediatrické akademie on-line měli zástupci AIFP a SÚKL přiblížili vlastní vývoj, distribuci a následně i registraci a možnosti kontroly.

Více v článku

Pomozte nám hledat nové formy

v současné době se snažíme nalézt ztracenou rovnováhu po prvním kole střetnutí naší civilizace s koronavirovou nákazou. Jak ukazují obtíže při návratu dětí do škol, nebude to snadné a náš život nejspíš již nikdy nebude stejný jako předtím. Ani oblast, která je hlavní náplní naší odborné společnosti, tedy postgraduální vzdělávání, nezůstala ušetřena.

Více v článku

Páteřní seminář – webcast na prázdniny

tradiční cyklus Páteřních seminářů OSPDL ČLS JEP zasáhlo omezení společenských a vzdělávacích akcí kvůli šíření onemocnění virem SARS-COV-2 krátce po jejich začátku. Na poslední chvíli stihl ještě proběhnout seminář v jihočeském regionu tematicky zaměřený na psychosomatiku, a další jsme museli z bezpečnostních důvodů odložit.

Více v článku

Děkujeme za pomoc při hledání nových forem

v květnovém vydání našeho Newsletteru jsme Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku na téma jak i v nelehké pandemické době pokračovat v celoživotním vzdělávání. Dříve vzácné elektronické formy vzdělávání byly ze dne na den prakticky jedinou možností jak naší členské základně přinášet odborné informace. 

Více v článku

Páteřní semináře a covid-19 – i na podzim se sejdeme jen na webu

V tomto čísle Newsletteru jsme vás chtěli pozvat k podzimnímu cyklu Páteřních seminářů. Bohužel již několik týdnů letí vzhůru počty nakažených novým typem koronaviru. Kromě opětovné možnosti úředního zákazu všech společenských akcí musíme počítat také s pochopitelnými obavami účastníků z možné nákazy, a tedy s výrazně nižší návštěvností. Proto vás namísto pozvánky můžeme pouze informovat o zrušení podzimní části Páteřních seminářů a o jejich nahrazení sérií webinářů na stejné téma.

Více v článku

Akreditace v oboru pediatrie

Kolegové, kteří v souladu s aktuálním zněním nového zákona o vzdělávání lékařů chtějí pracovat v primární péči a nestihli atestovat v oboru PLDD, mohou buď splnit podmínky Kvalifikačního kurzu (pro ty, kdo atestovali v oboru DL nebo jsou držiteli způsobilosti pro obor DL), nebo být zařazeni do nového oboru Pediatrie a využít co nejdelší praxi u „registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru Pediatrie nebo v oboru Praktický lékař pro děti a dorost (dříve PLDD), držitele akreditace pro obor Pediatrie“.

Více v článku

Vzdělávací akce pro PLDD v roce 2021

V minulém roce nás koronavirus donutil naše vzdělávací akce výrazně zredukovat a změnit formu seminářů na distanční. Přesto i v tomto roce budeme pokračovat ve vzdělávání jako v letech předešlých. A to přesto, že je jasné, že ani v tomto roce bohužel nebude možné realizovat tak důležitý společenský rozměr našich akcí.

Více v článku

Očkování v praxi – vyberte si termín podle svých preferencí

Očkování je stěžejní nástroj primární prevence, kterým se v ordinacích PLDD zabýváme. Pro jeho správné používání nestačí znát pouze očkovací kalendář. Je nutné orientovat se ve všech souvislostech, a to i s ohledem na skutečnost, že diskuse s rodiči jsou v dnešní době podstatně náročnější než dříve a nedůvěra k očkování není v našich ordinacích výjimkou. Zároveň epidemiologická situace přináší nové výzvy a mnohé nejasnosti, které je třeba, někdy i opakovaně, vysvětlovat.

Více v článku

Nepřehlédněte – aktualizace vzdělávacích akcí pro PLDD v r. 2021

Jarní Páteřní semináře OSPDL ČLS JEP s tématem Pohyb jako prevence se on-line rozbíhají podle plánu. Bohužel jsme ale museli vzhledem k nepředvídatelnosti epidemiologické situace upustit od našeho původního záměru uskutečnit podzimní část s tématem Logopedie prezenční formou. I podzimní Páteřní semináře OSPDL ČLS JEP tedy proběhnou on-line – a proto bylo pro ně třeba najít nové vhodné termíny konání.

Více v článku