Vzdělávání

Setkání (nejen) školitelů

Srdečně vás ve dnech 10.–11. června zveme na tradiční každoroční (a konečně již zase osobní!) Setkání školitelů, které je určeno nejen zástupcům akreditovaných pracovišť, ale všem PLDD – ať se již vzděláváním mladých kolegů zabývají, anebo o tom uvažují. Využijte této příležitosti k formální i neformálně diskusi o podmínkách akreditace, vzdělávání rezidentů, novém vzdělávacím programu a o dalších důležitých věcech, které vás možná trápí a možná si s nimi úplně nevíte rady.

Více v článku

Vývoj řeči a jeho poruchy

Odborníci z oboru foniatrie, logopedie a neurologie nám během on-line vysílání páteřních seminářů představí svůj pohled na problematiku poruch vývoje řeči u dětí. Můžete se těšit i na videonahrávky s konkrétními pacienty a s názornou ukázkou některých řečových vad.

Více v článku

Očkování v praxi – vyberte si termín podle svých preferencí

Očkování je stěžejní nástroj primární prevence, kterým se v ordinacích PLDD zabýváme. Pro jeho správné používání nestačí znát pouze očkovací kalendář. Je nutné orientovat se ve všech souvislostech, a to i s ohledem na skutečnost, že diskuse s rodiči jsou v dnešní době podstatně náročnější než dříve a nedůvěra k očkování není v našich ordinacích výjimkou. Zároveň epidemiologická situace přináší nové výzvy a mnohé nejasnosti, které je třeba, někdy i opakovaně, vysvětlovat.

Více v článku

Páteřní semináře a covid-19 – i na podzim se sejdeme jen na webu

V tomto čísle Newsletteru jsme vás chtěli pozvat k podzimnímu cyklu Páteřních seminářů. Bohužel již několik týdnů letí vzhůru počty nakažených novým typem koronaviru. Kromě opětovné možnosti úředního zákazu všech společenských akcí musíme počítat také s pochopitelnými obavami účastníků z možné nákazy, a tedy s výrazně nižší návštěvností. Proto vás namísto pozvánky můžeme pouze informovat o zrušení podzimní části Páteřních seminářů a o jejich nahrazení sérií webinářů na stejné téma.

Více v článku

Vzdělávací akce pro PLDD v roce 2021

V minulém roce nás koronavirus donutil naše vzdělávací akce výrazně zredukovat a změnit formu seminářů na distanční. Přesto i v tomto roce budeme pokračovat ve vzdělávání jako v letech předešlých. A to přesto, že je jasné, že ani v tomto roce bohužel nebude možné realizovat tak důležitý společenský rozměr našich akcí.

Více v článku

Děkujeme za pomoc při hledání nových forem

v květnovém vydání našeho Newsletteru jsme Vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku na téma jak i v nelehké pandemické době pokračovat v celoživotním vzdělávání. Dříve vzácné elektronické formy vzdělávání byly ze dne na den prakticky jedinou možností jak naší členské základně přinášet odborné informace. 

Více v článku

Prakticky o vakcínách

Jako nejúčinnější zbraň proti covid-19 vnímáme všichni očkování. O účincích vakcín již víme, ale nyní by nám 12. října v rámci Pediatrické akademie on-line měli zástupci AIFP a SÚKL přiblížili vlastní vývoj, distribuci a následně i registraci a možnosti kontroly.

Více v článku

Akreditace v oboru pediatrie

Kolegové, kteří v souladu s aktuálním zněním nového zákona o vzdělávání lékařů chtějí pracovat v primární péči a nestihli atestovat v oboru PLDD, mohou buď splnit podmínky Kvalifikačního kurzu (pro ty, kdo atestovali v oboru DL nebo jsou držiteli způsobilosti pro obor DL), nebo být zařazeni do nového oboru Pediatrie a využít co nejdelší praxi u „registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru Pediatrie nebo v oboru Praktický lékař pro děti a dorost (dříve PLDD), držitele akreditace pro obor Pediatrie“.

Více v článku

Pomozte nám hledat nové formy

v současné době se snažíme nalézt ztracenou rovnováhu po prvním kole střetnutí naší civilizace s koronavirovou nákazou. Jak ukazují obtíže při návratu dětí do škol, nebude to snadné a náš život nejspíš již nikdy nebude stejný jako předtím. Ani oblast, která je hlavní náplní naší odborné společnosti, tedy postgraduální vzdělávání, nezůstala ušetřena.

Více v článku

Páteřní seminář – webcast na prázdniny

tradiční cyklus Páteřních seminářů OSPDL ČLS JEP zasáhlo omezení společenských a vzdělávacích akcí kvůli šíření onemocnění virem SARS-COV-2 krátce po jejich začátku. Na poslední chvíli stihl ještě proběhnout seminář v jihočeském regionu tematicky zaměřený na psychosomatiku, a další jsme museli z bezpečnostních důvodů odložit.

Více v článku

Pandemii navzdory aneb co vše se událo v roce 2021

Přinášíme vám ohlédnutí za vzdělávacími akcemi pořádanými v uplynulém roce pod odbornou záštitou naší OSPDL ČLS JEP. Pojďte si společně s námi připomenout to nejdůležitější z nich – a naladit se tak i na témata, která pro vás ve spolupráci s naším partnerem ve vzdělání agenturou Ahou připravujeme pro rok následující.

Více v článku

Sledování ukazatelů kvality antibiotické preskripce v ordinaci PLDD

„Na rozdíl od všeobecných praktických lékařů, kteří pracují s poměrně komplikovaným systémem více než 10 kritérií, jsme pro PLDD zvolili čtyři logické, v podstatě jednoduché ukazatele, s nimiž lze dobře pracovat v praxi,“ uvádí pro Newsletter MUDr. Milan Trojánek, Ph.D. Tento článek vám nabízíme jako ochutnávku z programu Pediatrické akademie on-line, k jejímuž sledování vás zveme 5. dubna od 17 hod.

Více v článku

Lokomoce – Skolióza a skoliotické držení

Poznamenejte si již dnes do svých kalendářů datum 30 června, kdy se vzhledem k omezené kapacitě uzavírá registrace na druhý ročník konference Lokomoce. Proběhne 7.–8 října v tradičním prostředí Zámku Valeč, tentokrát na téma Skolióza a skoliotické držení, s nímž se setkáváme již u dětí předškolního věku v rámci vyšetření v mateřských školách. V dětské populaci významně roste i funkční skolióza, a to z důvodu jednostranného zatěžování, sedavého způsobu života i předčasné vrcholové sportovní zátěže.

Více v článku

Co mě letos nejvíce zaujalo a doporučil/doporučila bych i kolegům

Požádali jsme členy pracovní publikační skupiny OSPDL ČLS JEP, aby se podělili o informace z té vzdělávací akce, které se zúčastnili a která je z letošního kalendáře akcí zaujala nejvíce.

Více v článku

Nepřehlédněte – aktualizace vzdělávacích akcí pro PLDD v r. 2021

Jarní Páteřní semináře OSPDL ČLS JEP s tématem Pohyb jako prevence se on-line rozbíhají podle plánu. Bohužel jsme ale museli vzhledem k nepředvídatelnosti epidemiologické situace upustit od našeho původního záměru uskutečnit podzimní část s tématem Logopedie prezenční formou. I podzimní Páteřní semináře OSPDL ČLS JEP tedy proběhnou on-line – a proto bylo pro ně třeba najít nové vhodné termíny konání.

Více v článku

Vzdělávání v dětské paliativní péči

Sekce dětské paliativní péče ČSPM připravila pro rok 2022 opět řadu kurzů, letos poprvé ve spolupráci s Institutem Pallium.

Více v článku