Děti, digitální technologie a primární prevence

Digitální technologie nám v nebývalé míře ulehčují a zpříjemňují život. Děti jim jsou vystaveny od nejútlejšího věku, přičemž rodiče často nevědí, jaká míra užívání je vhodná vzhledem k věku dítěte a jeho konkrétním potřebám, jaké aplikace dětem umožnit používat nebo v jakém věku dítěti koupit vlastní zařízení. Jako pediatři jsme současně nově konfrontováni s nejrůznějšími zdravotními potížemi, které s nezdravým užíváním digitálních technologií souvisejí. 
V dubnu 2021 jsem provedla průzkum formou elektronického dotazníku, který jsem přes zástupce okresních sdružení rozeslala praktickým pediatrům. Zjišťovala jsem, jak často lékaři řeší nezdravé užívání digitálních technologií dětmi, jak je edukují a zda se pokoušejí o primární prevenci. Ve druhé části jsem zjišťovala erudovanost pediatrů v této problematice a to, jak své znalosti implementují do praxe. Ve třetí části jsem se ptala na jejich subjektivní potřebu vzdělávání a odborných doporučení.
Jedná se o ojedinělý průzkum, který mapuje aktuální potřeby odborníků primární péče v ČR. Přesně se zde ukazuje, v jaké situaci se my, PLDD, nacházíme. Víme, co je problémem, rádi bychom jej správně řešili, ale moc to neumíme – chybějí nám jasná doporučení.

Výsledky průzkumu si můžete stáhnout ZDE


MUDr. Zuzana Sadílková
Ordinace Melian s. r. o., Šternberk