Dětská gynekologie v kostce nejen pro rezidenty

K dalšímu pokračování vzdělávacího cyklu OSPDL ČLS JEP nazvaného stručně a jasně Rezidenti, které se uskuteční on-line 2.–3. prosince, zve předsedkyně OSPDL MUDr. Alena Šebková nejenom mladé lékaře ve specializační přípravě, ale i jejich praktikující kolegy: „Cyklus je dlouhodobě úspěšný, protože se snažíme zařazovat témata ryze praktická. Jedná se vždy o rychlý a přehledný průřez tematikou našeho oboru i oborů souvisejících s uvedením nejdůležitějších novinek, ke kterým poznání dospělo. Tentokrát jsme sáhli po tématu dětské a dorostové gynekologie, kde je pro nás jako PLDD určitě stále prostor k tomu dozvědět se něco nového a užitečného pro naši práci.“ 
Ke spolupráci byli přizváni přednášející z České společnosti gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP a České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP. Obsah sdělení slibuje široký úhel záběru – ostatně posuďte sami. 

V pátek 2. prosince jsou od 17 hod. po zahájení MUDr. Aleny Šebkové až do 19.15 hod. připraveny přednášky: Vývoj genitálu (MUDr. Petr Lošan), Nejčastější vrozené vady genitálu, výchlipky pochvy (MUDr. Petr Lošan, MUDr. Cibulka), Úrazy genitálu u dívek (MUDr. Dana Ondrová, Ph.D., MBA), Synechia vulvae, prevence vzniku, hygiena dívčího genitálu (MUDr. Dana Ondrová, Ph.D., MBA), Intertrigo genitální oblasti (MUDr. et Bc. Lucie Jarešová) a Fluor – fyziologický, patologický, průřezem věku dívky, od nejmenších, diagnostika, terapie (MUDr. Renata Poncová).

V sobotu 3. prosince program začíná již v 9 hod. a do 11.30 hod. se dostane na témata: Poruchy menstruačního cyklu (MUDr. Jana Skřenková), Antikoncepce – nefarmakologická, farmakologická – indikace gynekologická i negynekologická, vhodnost užívání pro dorostový věk, druhy (MUDr. Zuzana Čepická Líbalová), Poruchy dospívání (MUDr. Zdeněk Zíma), Gynekologické příčiny bolestí břicha – torze ovaria, cysty, tumory (MUDr. Helena Neumannová), HPV infekce a asociovaná HPV onemocnění v dětském a dorostovém věku – kazuistika (MUDr. Alena Šebková) a Sexuální zneužívání dívek – příznaky dle věku, řešení (MUDr. Dana Ondrová, Ph.D., MBA).

Podrobný program spolu s možností registrace najdete ZDE.