Diagnostika a léčba refluxního onemocnění u dětí

Gastroezofageální reflux, označovaný zkratkou GER, je fyziologický děj vyjadřující návrat žaludečního obsahu do jícnu. Zpojmu není jasné, zda se mluví o ději dlouhodobém, či o jednorázové epizodě. Proto se autoři českého sjednoceného doporučeného postupu z pohledu gastroenterologa, pneumologa, lékaře ORL, neonatologa a chirurga rozhodli používat pojem „refluxní epizoda“.

GER se často zaměňuje za GERD (gastroezofageální refluxní onemocnění) a pacienti, ale často také lékaři, hovoří o refluxu jako onemoci.
Přestože je refluxní onemocnění v dětském věku velmi aktuální téma, kvalitních studií, které by vyjasnily ty nejdůležitější body léčby a diagnostiky, bylo publikováno jen velmi málo. Postupy u refluxního onemocnění větších dětí jsou poměrně dobře literálně doloženy. Naopak největší nedostatek kvalitních prací je v oblasti mimo jicnových příznaků refluxního onemocnění. Tento nedostatek pak vede k nejednotnosti doporučení a postupů, které jsou pak spíše založeny na názoru odborníků, a proto se markantně liší napříč odbornostmi.

Pokud vás zajímá, jak se k dané problematice stavějí autoři českého sjednoceného doporučeného postupu z pohledu gastroenterologa, pneumologa, lékaře ORL, neonatologa a chirurga a pokud vám publikace Diagnostika a léčba refluxního onemocnění u dětí (vydaná OSPDL ČLS JEP) scházíve vaší knihovně, můžete si ji stáhnout přímo ZDE.