…dnes na téma dětské a dorostové adiktologie

V nové rubrice vyzpovídáme každý měsíc zástupce některé z odborných společností, abychom se od nich dozvěděli novinky užitečné pro naši praxi a poznali jejich pohled na spolupráci s PLDD – a přidáme k tomu vždy nějaký zajímavý dokument z jejich oblasti. Dnes si MUDr. Alena Šebková k rozhovoru pozvala Mgr. Michaelu Štáfkovou, MBA, předsedkyni Sekce dětské a dorostové adiktologie Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP.


Alena Šebková: Zkraje měsíce září byly zveřejněny výsledky zatím jen tuzemské části Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách ESPAD 2019. Co nám prozradily o pití a kouření českých dětí?
Michaela Štáfková:
Studie, do které se zapojilo téměř 3000 respondentů, potvrdila pokles míry pravidelného a denního kouření u dětí, konzumace alkoholu i aktuálních zkušeností mládeže se všemi sledovanými nelegálními drogami. Zvyšuje se také věková hranice prvních experimentů s drogami. S nástupem nové generace (tzv. digitální domorodci aneb generace Zet) ale také přicházejí jiné formy rizikového chování. Česko se sice pomalu sune z prvního místa užívání alkoholu, ale na druhé straně roste nadměrné užívání jiných návykových látek u dětí (energetické nebo sladké nápoje) a také jejich návykové chování (sociální sítě).

AŠ: Alkohol, tabák, možná ještě konopí, to jsou návykové látky, v jejichž účincích i následcích se praktičtí dětští lékaři dobře orientují. Mají ale stejně dobrý přehled i v závislostech novějších, které ty tradiční možná nahrazují? 
MŠ:
Nemají přehled ani pediatři, ani rodiče. Ačkoliv se v médiích o těchto tématech již dlouho mluví i píše, veřejnost má pocit, že se toto téma jich samotných nebo jejich dětí netýká. Je to jako se vším ostatním… Potřebujeme více času na to, abychom zažili několik dalších velmi špatných zkušeností, a tím abychom začali věřit tomu, že je potřeba změnit chování a především systém prevence. Nejde jen o jiné preventivní programy na školách, ale spíše o navýšení rodičovských kompetencí. Praktický pediatr může rodinu upozornit na rizikové chování jejich potomka, často se tak i děje, protože jsou některé děti schopny a ochotny se svému lékaři svěřit, ale jejich rodiče pak často neví, co s tímto problémem mají dělat dál. 

AŠ: Co závislosti na sociálních sítích a elektronických zařízeních jako takových? Facebook nebo Instagram známe všichni – ale objevují se asi nové, předpokládám že i rafinovanější služby a systémy sociálního sdílení. Co bychom o nich měli vědět?
MŠ:
To, co o všech ostatních sociálních sítích. Jsou tady a jsou velmi snadno dostupné. Zajišťují dětem neustálý (!!!!) přísun nejen informací, ale i pocitů, které si potřebují tzv. sytit. Např. radost z lajků,  pocit bezpečí a jistoty, odvahu z napsaného komentáře, pocit, že patřím do party, že jsem potřebný, oblíbený… Prostě zájem o okolní svět, který je jednodušší a pohodlnější než zájem o můj vnitřní svět. Děti se tak nenaučí zažít chvilku nepohodlí, nejsou odolné vůči nepříjemným stresovým situacím, a často tak i v běžné životní události upadají do úzkostí a depresí. Sociální sítě jsou tak nastaveny svými „výrobci“ – udržují neustálou pozornost, nabízejí další a další články, videa, příspěvky a jsou nekonečné (doslova, nemají žádný konec). 

AŠ: Přináší s sebou dnešní doba pro děti a dospívající rizika nových závislostí, na která možná v ordinacích praktických dětských lékařů rutinně nepomýšlíme? 
MŠ:
Ano, na trhu jsou legálně prodávány bylinkové čaje, které v určitém množství mají podobné účinky jako jiné nelegální látky – stimulující, uklidňující nebo halucinogenní – obzvláště v dětském organismu. Děti často čaje míchají s psychofarmaky a tento „zázračný nápoj“ si nosí i do školy. A protože jsou čaje hořké, přimíchávají do nich velké množství cukru, což jen zvyšuje riziko dalších zdravotních problémů. 

AŠ: Cílem DaDA, tedy Sekce dětské a dorostové adiktologie, je mj., cituji, „…koncepční ukotvení specializace dětské a dorostové adiktologie v oboru závislostí a vytvoření páteřní sítě služeb“. Zvýší se třeba regionální dostupnost specializovaných dětských a dorostových adiktologických ambulancí? 
MŠ:
Ano – a jsme moc rádi, že se počet ambulancí už zvyšuje. Mimochodem, první dětská ambulance pro léčbu závislostí v tehdejším Československu působila už v 60. letech minulého století. Potřeby této služby se ale vzhledem k rychlému společenskému vývoji změnily. Před pár lety vznikla první specializovaná dětská adiktologická ambulance v Praze U Apolináře a posléze i Ada+ v Kladně. Zjistili jsme, že je o tyto služby až neuvěřitelný zájem (např. do Kladna jezdily rodiny z Karlových Varů, Rakovníka, Benešova, Prahy atd.), proto jsme začali podporovat vznik dalších služeb. V dnešní době je už 67 míst v celé ČR, kde mohou dětem a rodinám pomoci s adiktologickým problémem. Nechceme děti s rizikovým chováním posílat do ústavní léčby, protože závislostní chování je problémem celé rodiny, proto jsme rádi, že vznikají další a další ambulance. Některé jsou čistě zdravotního rázu, jiné spadají do sociální oblasti, ale vždy je tam odborník – adiktolog, psychoterapeut a v mnoha místech i pedopsychiatr.  Přehled všech těchto pracovišť a jejich služeb najdou praktičtí dětští lékaři na našich internetových stránkách www.dada-info.cz.

AŠ: Na vašem webu lze najít pod odkazem „Spolupracujeme“ seznam řady subjektů – od úřadu vlády a ministerstev přes odborné společnosti a asociace až po Kliniku adiktologie. Neměla by tam být i naše Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP?
MŠ:
Určitě – a budeme tomu rádi :-) Za spolupráci s praktickými pediatry jsme velmi vděční. A pokud by kdokoliv měl zájem dostávat informace ze sekce dětské a dorostové adiktologie, stačí napsat na email: michaela.stafkova@gmail.com.


DOKUMENT
Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD 2019) 

Výsledky publikované v časopisu Zaostřeno č. 5/200 vydávaném Národním monitorovacím střediskem pro drogy a závislosti a Sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky si můžete STÁHNOUT ZDE.