TAK SE PTÁM...

…dnes na téma dětské a dorostové adiktologie

V nové rubrice vyzpovídáme každý měsíc zástupce některé z odborných společností, abychom se od nich dozvěděli novinky užitečné pro naši praxi a poznali jejich pohled na spolupráci s PLDD – a přidáme k tomu vždy nějaký zajímavý dokument z jejich oblasti. Dnes si MUDr. Alena Šebková k rozhovoru pozvala Mgr. Michaelu Štáfkovou, MBA, předsedkyni Sekce dětské a dorostové adiktologie Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP. Spolu s nimi nahlédneme i do aktuálně publikovaných (zatím jen národních) výsledků Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD 2019).

Více v článku

…dnes na téma dětské dermatologie

MUDr. Alena Šebková pokračuje ve svých rozhovorech se zástupci oborově spřízněných odborných společností. Dnes nahlédneme trochu do historie, ale hlavně hodně do současnosti dermatologické péče o naše malé i trochu odrostlejší pacienty s prim. MUDr. Hanou Bučkovou, Ph.D., vedoucí Sekce dětské dermatologie České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP.

Více v článku

…dnes na téma spolupráce PLDD s genetiky

Pokračujeme v rozhovorech, v nichž MUDr. Alena Šebková každý měsíc vyzpovídá zástupce některé z odborných společností, abychom se od nich dozvěděli novinky užitečné pro naši praxi a poznali jejich pohled na spolupráci s PLDD. Dnes si k rozhovoru pozvala prof. MUDr. Milana Macka jr., DrSc., předsedu Společnosti lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP.

Více v článku

…dnes na téma gynekologie dětí a dospívajících

V nové rubrice vyzpovídá MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL ČLS JEP, každý měsíc zástupce některé z odborných společností, abychom se od nich dozvěděli novinky užitečné pro naši praxi a poznali jejich pohled na spolupráci s PLDD. Dnes si k rozhovoru pozvala MUDr. Janu Alešovou, předsedkyni výboru Sekce gynekologie dětí a dospívajících České gynekologické společnosti ČLS JEP.

Více v článku