Doporučení pro praxi – Kojenecká výživa

Další edukační materiál z cyklu Edice OSPDL zpracovává – již tradičně formou „vypíchnutí“ těch nejdůležitějších informací, aby mohly být rychlým pomocníkem ve vašich ordinacích – téma kojenecké výživy a s ní související problematiky. 

MUDr. Alena Šebková v první kapitole Výživa kojenců a batolat, praktické rady, připomíná, že význam rané výživy je neoddiskutovatelný: „Základem je bezesporu kojení, kde edukace a podpora PLDD svou významnou roli hrát začíná, a pokračuje přes všechny momenty správně načasovaného zavádění příkrmů, pravidelnosti, vedení ke společnému stolování – a to vždy s citlivým, ale racionálním přístupem lékaře k rodině a rodiny k dítěti. Jen tak bude fungovat prevence pozdějších problémů s příjmem potravy, a především prevence mnohých civilizačních chorob.“

Formou praktických rad rekapituluje doporučení pro výživu kojenců a batolat, provede vás diferenciální diagnostikou kojenecké koliky a bolestí břicha a samostatnou kapitolu věnuje problematice neprospívání.

Druhou kapitolu zpracovala MUDr. Pavla Hromádková a je věnována Diferenciální diagnostice kojenecké koliky a bolestí břicha. Bolesti břicha, ať už koliky v pravém slova smyslu či bolesti způsobené jinými příčinami např. ABKM (alergie na bílkovinu kravského mléka), GERD (gastroezofageální refluxní onemocnění) nebo jiné, jsou jedním z nejčastějších důvodů návštěv praktického dětského lékaře. Jejich diferenciální diagnostika a následně jejich léčba přitom někdy nejsou úplně snadné.

V závěrečné kapitole se MUDr. Natália Szitányi věnuje neprospívání (failure to thrive – FTT). Neprospívání dětí je syndrom, který zahrnuje široké spektrum organických i neorganických příčin a vyžaduje širší diferenciální diagnostiku. Zejména neprospívání kojenců a batolat má často neorganickou příčinu a v jeho řešení má praktický pediatr nesporné místo. S ohledem na možné negativní důsledky na somatický, kognitivní i psychosociální vývoj dítěte je nutné zajistit včasnou diagnostiku, a především intervenci ve formě zajištění dostatečné nutriční podpory, včetně enterální výživy, na kterou se často v praktické pediatrii zapomíná. V řešení neprospívajících pacientů s organickou příčinou neprospívání je vyžadován multioborový, komplexní přístup.

Publikaci Doporučení pro praxi – Kojenecká výživa prakticky si můžete stáhnout ZDE.