Doporučení pro suplementaci vitaminu D

Po téměř třech letech práce se podařilo nalézt konsenzus mezi ČPS a OSPDL na národním doporučení k podávání vitamínu D dětem. Do této chvíle jsme měli k dispozici pouze metodický pokyn MZ z minulého tisíciletí, který vycházel z tehdejších poznatků o možnostech prevence křivice z nedostatku vitaminu D. Protože se medicína bouřlivě rozvíjí, dospěli jsme k závěru, že tento stav už nyní není dostatečný. Ve vzájemné spolupráci obou českých pediatrických společností tak vzniklo doporučení, jež sice z předchozího stavu vychází, ale současně reflektuje i nový vývoj. 

Doporučení se nově věnuje (byť okrajově) také mimokostním účinkům vitaminu D, stručně zmiňuje novinky v teoretických poznatcích o vitaminu D. V této souvislosti jsme se pokusili alespoň naznačit skupiny dětí, ale i dospělých, kteří mohou mít klinické obtíže způsobené nedostatkem vitaminu D, a projevy insuficience vitaminu D. Česká republika se tak zařadila mezi rozvinuté země, které již problém nedostatku vitamínu D u pacientů zaznamenaly a reagovaly podobným způsobem. Závěrem autoři konstatují, že doporučení je jakýmsi průsečíkem mezi postoji jednotlivých odborníků, a lze nepochybně očekávat nutnost v budoucnu aktuálně reagovat na další poznatky v této oblasti. 

Celý text Doporučení ČPS ČLS JEP a OSPDL ČLS JEP pro suplementaci dětí a dospívajících vitaminem D

MUDr. Zdeněk Zíma