Doporučený postup podpory kojení na novorozeneckých odděleních

Letos v únoru vznikla při ministerstvu zdravotnictví Komise pro výživu kojenců a malých dětí. Byli do ní pozváni i dětští lékaři formou požadavku „jednoho zástupce za pediatrické společnosti“.
Po připomínce naší odborné společnosti, že výživou se zabývají v rámci ČLS JEP Česká pediatrická společnost (ČPS), Odborná společnost praktických dětských lékařů (OSPDL) i Česká neonatologická společnost (ČNeoS) byli přizváni i jejich zástupci, ale k našemu překvapení pouze jako hosté, bez možnosti hlasovat.
Překážkou našeho plnoprávného členství je podle slov náměstka ministra Josefa Pavlovice, kterého citoval i český tisk, údajný „střet zájmů“. Tedy to, že firmy vyrábějící kojenecké a dětské výživy podporují vzdělávání lékařů a zdravotníků. 
Je nám předhazována jakási směrnice EU, kterou jsme ale přes opakovanou žádost nedostali k dispozici. Jsme považováni primárně za „korupčníky“, kteří doporučují svým klientům něco, z čeho mají prospěch oni sami, nikoli děti. Tvrdě jsem se proti tomuto postupu ohradila, podpořena ostatními zástupci odborných společností, dokonce jsme obdrželi i podporu Předsednictva ČLS JEP, leč vše marně. 
Z toho důvodu všechny tři jmenované společnosti odstoupily od nominace v pozici pouhých hostů do ministerské Komise pro výživu kojenců a malých dětí. Řádnými členy tak jsou například zástupci spolku SpoKojení, Mamila či Přirozené kojení, porodních asistentek, dětských sester a Světové zdravotnické organizace (WHO), doplněni o několik zástupců ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu. V drtivé většině jsou to osoby bez alespoň základního vzdělání v oblasti výživy, kteří rozhodují namísto skutečných odborníků. Jak příznačné pro současnou situaci ve zdravotnictví...
I proto se ČNeoS ČLS JEP obrátila na Českou lékařskou komoru a ČLS JEP a ve spolupráci s nimi vydala Doporučený postup podpory kojení na novorozeneckých odděleních v českých nemocnicích, který vám pro informaci v plném znění nabízíme ke stažení ZDE.
Pro úplnost dodávám, že naše odborná společnost zvolí při vydání doporučení pro podporu kojení v primární péči o děti obdobnou, na ministerstvu zdravotnictví nezávislou cestu.


MUDr. Alena Šebková