Dostupnost ambulantních specialistů je stále větší problém i u nás

V Liberci se 17. 11. konal páteřní seminář s tématem dětská kardiologie. Přednášejícím byl pan primář Vít z Brna a MUDr. Jehlička z Plzně (více v tomto vydání Newsletteru, pozn. red.). Účast lékařů byla poměrně vysoká a všichni byli velmi spokojeni. Témata byla zvolena velmi dobře a přednášející pojali svá sdělení velmi prakticky se zaměřením na potřeby PLDD. Podařilo se nám sehnat i některé firmy navíc, což je v poslední době poměrně vzácné. Takže celou akci bych hodnotila velmi kladně – jak po stránce odborné, tak i finanční.

Co se týká problémů, velmi se potýkáme s nedostatkem ambulantních specialistů – očních, ORL a hlavně dětských psychiatrů. Díky screeningu na PAS se nám daří záchyty dětí s PAS, které absolvují psychologické, foniatrické a ev. neurologické vyšetření. Můžeme jim nabídnout centrum rané péče, které zde funguje velmi dobře. Ale dětský psychiatr, který může stanovit danou diagnózu, je nejbližší v Praze a pacienty již nepřijímá. Spolupracujeme i s Krajským úřadem, který se o tuto problematiku zajímá a snažíse nám lékařům pomoci, ale tohle bude úkol asi spíš pro ZP.

Pavla Hromádková, regionální zástupce, region Severní Čechy