Informace z regionů

Léto, slunce, pohoda 2018

V Newsletteru na konci roku 2017 jsem se zmínila o špatném stravování školáků a o tom, že mě to trápí. Zajímám se o výživu a gastronomii. Letošní pěkné léto jsem měla možnost prožít na různých místech v Česku a také za „hranicemi všedních dnů“. Ve všech destinacích mne zajímalo, jak se lidé stravují, jaké mají stravovací zvyklosti a jaká je kvalita jídla.

Více v článku

O očkování v Číně a pohotovosti doma

Co mnou momentálně rezonuje nejvíce a co mě rozzlobilo, je informace z 31. srpna o nedostupnosti vakcíny Priorix. Mluvíme o důležitosti povinného očkování, epidemiích spalniček, pracujeme s rodiči. Pak přijdou na plánovanou prevenci, a dostane se jim informace, že nemáme vakcínu.

Více v článku

Dostupnost ambulantních specialistů je stále větší problém i u nás

V Liberci se 17. 11. konal páteřní seminář s tématem dětská kardiologie. Přednášejícím byl pan primář Vít z Brna a MUDr. Jehlička z Plzně (více v tomto vydání Newsletteru, pozn. red.). Účast lékařů byla poměrně vysoká a všichni byli velmi spokojeni Témata byla zvolena velmi dobře a přednášející pojali svá sdělení velmi prakticky se zaměřením na potřeby PLDD. Podařilo se nám sehnat i některé firmy navíc, což je v poslední době poměrně vzácné.

Více v článku