Informace z regionů

Ochota některých kolegů potvrzovat omluvenky je nepochopitelná

Trvalým problémem v naší každodenní praxi zůstává problematika omlouvání žáků ze školní docházky. Při diskusi se zástupci z regionů se ukazuje, že potíže jsou v celé republice. Stále jsou naši dětští pacienti nuceni dokládat nemoc coby důvod nepřítomnosti na vyučování potvrzením lékaře do omluvného listu nebo žákovské knížky. Nutno zdůraznit, že ani naše vlastní děti nejsou tohoto šikanózního postupu ušetřeny.

Více v článku

Očkovací centra – každé uzavření bez náhrady je pro nás problém

Po nedávném uzavření očkovacího centra ve FN Motol se opakovaně potýkáme s otázkou, s kým konzultovat nejasnosti při očkování. Toto očkovací centrum poskytovalo konziliární služby nejen pacientům z Prahy, ale i konzultace a pomoc praktickým dětským lékařům z celých Čech. Jeho uzavření tedy logicky vyvolává otázky, jak jej nahradit. Pro zmapování situace jsme oslovili kolegy v regionech.

Více v článku

Léto, slunce, pohoda 2018

V Newsletteru na konci roku 2017 jsem se zmínila o špatném stravování školáků a o tom, že mě to trápí. Zajímám se o výživu a gastronomii. Letošní pěkné léto jsem měla možnost prožít na různých místech v Česku a také za „hranicemi všedních dnů“. Ve všech destinacích mne zajímalo, jak se lidé stravují, jaké mají stravovací zvyklosti a jaká je kvalita jídla.

Více v článku

Dostupnost ambulantních specialistů je stále větší problém i u nás

V Liberci se 17. 11. konal páteřní seminář s tématem dětská kardiologie. Přednášejícím byl pan primář Vít z Brna a MUDr. Jehlička z Plzně (více v tomto vydání Newsletteru, pozn. red.). Účast lékařů byla poměrně vysoká a všichni byli velmi spokojeni Témata byla zvolena velmi dobře a přednášející pojali svá sdělení velmi prakticky se zaměřením na potřeby PLDD. Podařilo se nám sehnat i některé firmy navíc, což je v poslední době poměrně vzácné.

Více v článku

O očkování v Číně a pohotovosti doma

Co mnou momentálně rezonuje nejvíce a co mě rozzlobilo, je informace z 31. srpna o nedostupnosti vakcíny Priorix. Mluvíme o důležitosti povinného očkování, epidemiích spalniček, pracujeme s rodiči. Pak přijdou na plánovanou prevenci, a dostane se jim informace, že nemáme vakcínu.

Více v článku

Problematika zajištění LPS – jednejme s otevřenou myslí

Problematika zajištění LPS – jednejme s otevřenou myslí Nejen v Českých Budějovicích, ale i v jiných městech se v poslední době objevují potíže se zajištěním dětských pohotovostí (LPS). Podle ohlasů z regionů se ukazuje, že podmínky a způsob zajištění LPS se liší nejen mezi jednotlivými kraji, ale i v rámci krajů. Jádrem potíží se však stává neochota části kolegů podílet se na zajištění LPS. K potížím pak dochází v okamžiku, kdy se změní místní podmínky (např. stávající provozovatel LPS se rozhodne ukončit svou činnost) a je třeba zajistit PLS jiným způsobem, nebo některý z dosud slouživších lékařů není schopen nebo ochoten dále pracovat.

Více v článku