Efektivní podpora zdraví v sociálně vyloučených lokalitách

Státní zdravotní ústav (SZÚ) v rámci své činnosti pořádá každoročně setkání zaměřená na možnosti podpory zdraví. V tomto roce se již 6. ročník konference konal 21. června a tématem byla podpora zdraví v sociálně vyloučených lokalitách.

Zástupci Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP jsou na konferenci každoročně zváni, což vnímáme jako projev velmi dobrých vztahů a spolupráce mezi námi a SZÚ. Konferenci zahájila MUDr. Marie Nejedlá, vedoucí Centra podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu. Představila projekt SZÚ na efektivní podporu zdraví ve vyloučených lokalitách. A dále již následovaly přednášky z různých pohledů na danou problematiku, ať již z pohledu adiktologie, nebo boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Byly představeny lokální projekty k řešení problematiky sociálně vyloučených lokalit, ale zazněly i zkušenosti od našich slovenských sousedů.

Kromě sdělení zaměřených na prevenci nepříznivých společenských jevů byly prezentovány i zkušenosti s projektem krátkých intervencí. Zástupkyně OSPDL ČLS JEP se podělila o zkušenosti ze spolupráce s rodiči dětí žijících v sociálně vyloučených lokalitách. O závažnosti tohoto tématu svědčila i bohatá diskuze mezi odborníky v kuloárech. Pro zájemce o tuto problematiku jsou k dispozici abstrakta konference v tomto ODKAZU.

Jana Tomčalová, Zdeněk Zíma