EMA doporučuje omezit užívání fluorochinolonů

Evropská léková agentura (EMA) vydala varování před častým užíváním antibiotik fluorochinolonové řady. Připomíná, že při hodnocení v roce 2018 bylo u nich zdůrazněno riziko závažných a dlouhodobých (trvajících měsíce až roky), invalidizujících a potenciálně ireverzibilních nežádoucích účinků postihujících především muskuloskeletální a nervový systém. 
Tyto závažné nežádoucí účinky zahrnují záněty a ruptury šlach, artralgie, bolest v končetinách, poruchy chůze, neuropatie spojené s paresteziemi, depresi, únavu, poruchy paměti, halucinace, psychózy, poruchy spánku a poruchy sluchu, zraku, chuti a čichu. Poškození šlach (zejména Achillovy šlachy, ale mohou být zasaženy i jiné) se může objevit během 48 hodin od zahájení léčby, ale může se projevit i opožděně až za několik měsíců po ukončení léčby. Analýzou předepisování fluorochinolonů v některých zemích EU byl zjištěn stále vysoký počet předepisovaných antibiotik fluorochinolonové řady.

V návaznosti na výsledek přehodnocení vydala EMA důrazné doporučení NEPŘEDEPISOVAT fluorochinolony:
- u pacientů, kteří již dříve měli závažné nežádoucí reakce na chinolonová nebo fluorochinolonová antibiotika,
- k léčbě infekcí, které nejsou závažné nebo které spontánně odezní (např. faryngitidy, tonzilitidy, akutní bronchitidy),
- u mírných až středně závažných infekcí (včetně nekomplikované cystitidy, akutní exacerbace chronické bronchitidy a chronické obstrukční plicní nemoci, akutní bakteriální rinosinusitidy a akutního zánětu středního ucha), pokud jiná antibiotika obecně doporučovaná pro léčbu těchto infekcí nejsou považována za nevhodná,
- u nebakteriálních infekcí, například nebakteriální (chronické) prostatitidy,
- k prevenci cestovatelského průjmu nebo rekurentních infekcí dolních močových cest.

Vzhledem k výskytu závažných, invalidizujících, dlouhodobých a potenciálně nevratných nežádoucích účinků se doporučuje před nasazením vždy důkladně zvážit rizika a přínos léčby. Současně je při předpisu antibiotik fluorochinolonové řady nutné pacienta/rodinu poučit o riziku těchto nežádoucích účinků. U pacientů starších, léčených kortikoidy, s poruchou funkce ledvin a po transplantaci je vhodné se léčbě fluorochinolony zcela vyhnout, pokud to není nezbytné. 

Seznam dotčených léčivých přípravků (seznam je řazen abecedně a uvádí léčivé přípravky, které vykazují v roce 2023 pohyb na trhu v České republice)

MUDr. Zdeněk Zíma