ESPERO pro pediatry

Slovo „espero“ znamená v jazyce esperanto naděje. ESPERO pro pediatry je jedinečný kurz komunikačních dovedností, který připravuje dětské lékaře na ty nejtěžší momenty – sdělování nepříznivé diagnózy, ukončování léčby, péči v závěru života a silné emoce s těmito situacemi spojené.
Kurz probíhá pod záštitou České pediatrické společnosti ČLS JEP a pod odbornou garancí její Sekce paliativní medicíny. Cílem kurzu je představit evidence-based doporučené postupy pro komunikaci závažných zpráv, ale hlavně umožnit procvičení konkrétních technik a získání zpětné vazby pro každého účastníka. Program je založen na praktických cvičeních a modelových kazuistikách vycházejících z praxe dětské medicíny.
Kurz probíhá jako intenzivní 2,5 denní workshop, který obsahuje 25 % teorie, 25 % ukázkových modelových situací s diskuzí a z 50 % nácvik konkrétních komunikačních dovedností na základě kazuistik z praxe.

Nejbližší termíny jsou:
27.–29. června, místo konání Praha,
14.–16. září, místo konání Praha

Běžná cena kurzu je 10 000 Kč za osobu (včetně DPH a občerstvení), díky podpoře Nadace rodiny Vlčkových se jej však letos můžete zúčastnit za 4000 Kč.
Více informací a on-line registrační formulář najdete ZDE.