ESPID 2021: Školní docházka sama o sobě podíl dětí s koronavirem nezvýšila

Na právě skončeném výročním zasedání European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) vzbudila pozornost studie britských autorů (Powell A. et al.) připravená k publikaci v červencovém vydání Pediatric Infectious Disease Journal.
Z analýzy pravidelných týdenních epidemiologických hlášení vyplývá, že poté, kdy se v červnu loňského roku po celostátním lockdownu v Anglii vrátily do lavic 1. a 6. ročníky základních škol – celkem více než milion dětí – nedošlo v celé skupině dětí školního věku k nárůstu počtu potvrzených infekcí SARS-CoV-2 a nelišilo se ani procento pozitivních  oproti dětem 2.–5. ročníku, které do školy tehdy zatím nenastoupily. To je podle autorů v souladu se zkušenostmi zemí jako Island či Norsko, které ponechaly svá předškolní zařízení i základní školy otevřené po celou dobu pandemie, resp. které po nuceném lockdownu školy znovu otevřely (např. Německo). Celkem bylo v průběhu června 2020 v Anglii zachyceno 25 432 pozitivních případů infekce SARS-CoV-2, mezi nimi bylo 446 dětí školního věku. Do analýzy z nich bylo zařazeno 259, u nichž rodiče souhlasili s telefonickým dotazníkovým šetřením.
Data o výsledcích testů pocházela ze dvou zdrojů. Za prvé z nemocnic britské Národní zdravotní služby (NHS), které testují jak všechny pacienty přicházející na oddělení pohotovosti a urgentního příjmu, tak zdravotníky a jejich rodinné příslušníky (tzv. první pilíř). Za druhé pak z regionálních a mobilních testovacích center (tzv. druhý pilíř).
Většina školáků testovaných pozitivně na SARS-CoV-2 pocházela z testování v zařízeních druhého pilíře, důvodem provedení testu bylo symptomatické onemocnění covid-19 u rodičů nebo (méně často) u dětí samotných (53 %). Naproti tomu v prvním pilíři byl častější záchyt asymptomatických infekcí SARS-CoV-2 (73 %), protože nemocnici děti navštívily s jiným onemocněním, než je covid-19, popř. proto, že covid-19 vyvinul některý z jejich rodičů – zdravotníků.
Navzdory tomu, že čtvrtina všech dětí pozitivně testovaných na SARS-CoV-2 po červnovém rozvolnění, kdy byla epidemiologická situace v Anglii poměrně příznivá, navštěvovala základní školu, pouze 3 % rodičů ji označila za pravděpodobné místo infekce svého dítěte, zbytek rodičů uváděl jiné zdroje – především sebe samotné s původem nákazy v zaměstnání (43 %). V 37 % případech pozitivních testů školáků rodiče nedokázali pravděpodobný zdroj nákazy určit.
Od září roku 2020, kdy byla míra infekce SARS-CoV-2 v anglické populaci vyšší než v červnu, se do lavic vrátily děti všech ročníků základních i středních škol. Podíl pozitivních testů mezi nimi začal stoupat již v polovině srpna a vrcholu dosáhl v polovině října, kdy nastaly prázdniny. Nepodařilo se však identifikovat a oddělit od sebe, do jaké míry se na přenosu onemocnění podílelo prostředí školy v porovnání s pobytem dětí mimo ni.


Jan Kulhavý