Hledáme spolupracující lékaře pro „Zdraví dětí 2022“

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

společně se Státním zdravotním ústavem se na vás naše odborná společnost obrací se žádostí o pomoc při realizaci studie „Zdraví dětí 2022“.

Dlouhodobá spolupráce OSPDL ČLS JEP a Centra zdraví a životního prostředí na SZÚ přispěla v minulosti k získání naprosto jedinečných dat ohledně zdravotního stavu dětí v ČR (výskyt alergií, úroveň kontroly astmatu, výskyt obezity, hypertenze a dalších rizikových faktorů civilizačních chorob, vad pohybového aparátu, zátěž toxickými látkami, stopovými prvky atd.). Z realizovaných studií lze čerpat nejen údaje o prevalenci sledovaných ukazatelů, ale také vzájemné souvislosti, jako např. rozdílný výskyt onemocnění a rizikových faktorů podle věku, pohlaví socioekonomických podmínek rodiny atd. Tyto údaje rutinní zdravotní statistika nedokáže poskytnout. 

Proto, jak píší kolegové ze SZÚ, je tak důležitá účast nás, praktických lékařů pro děti a dorost, kteří dokážeme nejlépe rodičům vysvětlit význam zapojení jejich dětí a vahou svých osobností jsme zárukou důvěryhodnosti studie.

Studie „Zdraví dětí 2022“, která kontinuálně navazuje na předchozí výzkumy, bude zahájena v prvním čtvrtletí příštího roku. Zatím bohužel nebyl naplněn předpokládaný počet 60 spolupracujících lékařů (rovnoměrně regionálně zastoupených).

Chtěla bych vás proto poprosit o přečtení připojeného informačního dopisu ZDE – a pokud vás její cíle a podmínky (včetně finančních) zaujmou a budete se chtít zapojit, kontaktujte prosím kolegy ze SZÚ na e-mailové adrese zdravi.deti@szu.cz nebo telefonicky na čísle 267 082 496.


MUDr. Alena Šebková,
předsedkyně OSPDL ČLS JEP

Informační dopis v plném znění najdete ZDE