Studie

Hledáme spolupracující lékaře pro „Zdraví dětí 2022“

Dlouhodobá spolupráce OSPDL ČLS JEP a Centra zdraví a životního prostředí na SZÚ přispěla v minulosti k získání naprosto jedinečných dat ohledně zdravotního stavu dětí v ČR. Nejen o prevalenci sledovaných ukazatelů, ale také o jejich vzájemné souvislosti, jako je např. rozdílný výskyt onemocnění a rizikových faktorů podle věku, pohlaví, socioekonomických podmínek rodiny atd. Tyto údaje rutinní zdravotní statistika nedokáže poskytnout. Bez nás, praktických lékařů pro děti a dorost, a bez naší důvěrné znalosti dětí a jejich rodinného a sociálního prostředí by nebylo nikdy možné podobné výzkumy uskutečnit. Na vaši pomoc teď čeká i studie „Zdraví dětí 2022“.

Více v článku

Mapování užívání léčiv s antikonvulzivním účinkem u dětí do 3 let věku

v listopadu loňského roku jsme Vás informovali o tom, že OSPDL ČLS JEP zahájila spolupráci s projektem Conect4Children (c4c). Do tohoto projektu se zapojila i Univerzita Karlova dne 23. 12. 2017 v rámci iniciativy pro inovativní léčiva FP7 (IMI2) pro plánovací období 2018–2024. Farmakologický ústav 1. LF UK spolu s Klinikou dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze se staly koordinačním centrem pro Českou a Slovenskou republiku. 

Více v článku