I pro ty nejmenší platí: vyšší hmotnost = vyšší tlak

Nadváha u dětí mladších čtyř let zdvojnásobuje riziko hypertenze po dosažení šesti let věku a predisponuje děti k infarktu myokardu a cévní mozkové příhodě v dospělosti. Toje hlavní zjištění studie publikované 13. června v recentním vydání časopisu Evropské kardiologické společnosti (ESC) European Journal of PreventiveCardiology,  

„Mýtus, že nadváha u malých dětí nemá žádné vážné ani významné důsledky do budoucna, vede ke zlehčování tohoto zdravotního problému a brání jeho účinné prevenci ikontrole,“ uvádí ve svém komentáři spoluautor studie Dr. Iñaki Galán z CarlosIII Health Institute v Madridu, Španělsko.

Studie byla založena na kohortě z longitudinální studie dětské obezity ELOIN 3 probíhající v madridském regionu. Zkoumala souvislost mezi nadváhou a vysokým krevnímtlakem u 1796 dětí ve věku 4 let a následně o 2 roky později. V obou případech byl studovaným jedincům měřen krevní tlak a obvod pasu a byl jim vypočten jejich body mass index.

Ve srovnání s dětmi, které si mezi 4. a 6. rokem věku udržely doporučenou „zdravou“ hmotnost, měli jedinci s nově vzniklou, resp. perzistující obezitou v šesti letech věku 2,49násobně, resp. 2,54násobně vyšší riziko vysokého krevního tlaku. U pacientů s novou, resp. přetrvávající abdominální obezitou bylo riziko vysokého krevníhotlaku v 6. roce věku dokonce 2,81násobně, resp. 3,42násobně vyšší. Naopak děti, které mezi 4. a 6. rokem věku redukovaly svou nadváhu k normálu, se v riziku rozvoje hypertenze nelišily od svých vrstevníků bez nadváhy. Výsledky byly konzistentní napříč celou studovanou populací bez ohledu na pohlaví nebo socioekonomický status rodiny.

„Existuje řetězec rizik, ve kterém nadváha a obezita vedou k vysokému krevnímu tlaku, což zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění v dospělosti. Výsledky naší studie ale ukazují i to, že tento řetězec lze přetnout. Pokud se dítě vrátí k normální hmotnosti, vrátí se k normálu i jeho krevní tlak, pokud je jim umožněno sledovat do dospělosti,“ uvádí Dr. Galán. Svůj komentář uzavírá slovy, že dětští lékaři by měli rutinně vyhodnocovat BMI a obvod pasu již v raném věku. „Mnozí pediatři si myslí, že negativní vliv nadváhy, resp. obezity na zdraví nastává až v adolescentním věku, ale naše studie ukazuje, že se mýlí,“ uvádízávěrem Dr. Galán.

 

Primární zdroj  

Ortiz-Pinto MA, Ortiz-Marrón H, Ferriz-VidalI, et al. Association between general and central adiposity and development ofhypertension in early childhood. Eur J Prev Cardiol. 2019.doi:10.1177/2047487319839264