Infanrix hexa

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

22. listopadu 2022 bylo na internetových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) zveřejněno následující sdělení: „Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen „Ústav“), na základě § 99 odst. 1 písm. a) zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech“), informuje o neodkladném opatření týkajícím se léčivého přípravku:

Držitel rozhodnutí o registraci, společnost GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rixensart (dále jen „GSK“), proto přijal následující opatření: pozastavení distribuce, výdeje a léčebného používání výše uvedené šarže léčivého přípravku z důvodu prověření možné závady v jakosti.“

Na základě dosavadního vyšetřování společnosti GSK zatím nic nenasvědčuje tomu, že by byla jakost této šarže vakcíny Infanrix hexa narušena.
Společnost GSK od přijetí tohoto sdělení plně spolupracuje s úřady. Ujišťujeme vás, že v České republice zůstávají nadále k dispozici dostatečné zásoby ostatních šarží vakcíny Infanrix hexa.

Rádi bychom vás požádali, abyste zkontrolovali své zásoby a pozastavili používání dané šarže, dokud nebude tento incident uzavřen, příp. si objednali jinou šarži.