Informace z jednání výboru OSPDL ČLS JEP ze dne 9. 5. 2019

Přítomni: Šebková, Svobodová, Cabrnochová, Zíma
Hosté: Verdánová, Tomčalová
Omluveni: Tomanová

1. VÝBOR
Dr. Tomanová požádala ze zdravotních důvodů o uvolnění z pozice vědeckého sekretáře – Dr. Šebková s ní ještě projedná osobně. Funkce vědeckého sekretáře podle volebních výsledků nabídnuta Dr. Cabrnochové, v případě potřeby přijme.

2. NÁJEM KANCELÁŘE
Byly předloženy náklady na nájem a provoz kanceláře při SPLDD – částka se pohybuje v násobcích dosavadních nákladů, výbor se domnívá, že tak vysoké náklady nejsme schopni financovat. Situaci musíme urgentně řešit.

3. OBOR
MZ vydalo 29. 3. 2019 ve Věstníku náplň specializačního vzdělávání oboru pediatrie – výbor je znepokojen zásadními změnami v požadavcích na akreditované pracoviště, které s námi nebyly konzultovány. Dr. Zíma na nesrovnalosti upozornil v rámci jednání akreditační komise 20. 5. 2019. Na náplni specializačního vzdělávání jsme nedostali prostor se podílet. Situaci je možno řešit jedině návratem oboru PLDD.

4. NOVÉ VÝKONY
Obezita – výkon má jednoznačnou podporu obezitologické společnosti, 22. 5. TK obezitologické společnosti s informováním veřejnosti. Dr. Zíma zpracuje připomínky ZP. Těžiště naší práce je především v prevenci a edukaci.

Novorozenci – především rizikový novorozenec potřebuje vyšší frekvenci kontrol, než jsou perinatologická centra schopna poskytovat. Dr. Carbnochová znovu požádá o podporu neonatologů. Na 2 oficiální žádosti jsme bohužel zatím neobdrželi odpověď.

5. OČKOVÁNÍ
Medializaci kontroverzních názorů nepovažujeme za správnou – Dr. Škovránková. Považujeme za nutné reagovat (domluva s ČVS).

Očkovací centra – vzhledem k zániku centra v Motole úvaha o vzniku nových center – návrh při infekčních odděleních skupiny odborníků schopných poskytnout konzultaci – infektolog, imunolog, neurolog a PLDD. Jak hustá má být síť, vhodné při fakultních nemocnicích. Dr. Zíma osloví regionální zástupce k zjištění současného stavu. Následovat bude naše stanovisko.

6. FINANCE
V roce 2018 FV skončil předběžně kladně – informace Dr. Svobodové.

Zapsal: Zíma