Informace z OSPDL

Zápis jednání výboru OSPDL ČLS JEP za účasti regionálních zástupců ze dne 26. 4. 2019

1. REGIONÁLNÍ PROBLEMATIKAOpětovně jsou potíže s omlouváním žáků z vyučování – postoj OSPDL se nemění, jedná se spíše o problematiku profesní. V mnoha krajích opět řešeno zajištění LPS – modelů je mnoho, řeší SPLDD.‍2. OBORInformace o počtu rezidenčních míst a žádostech o akreditaci – oficiální informaci o pracovištích disponujících akreditací pro kmen pediatrie postrádáme.

Více v článku

Zápis výboru OSPDL ČLS JEP ze dne 21. 3. 2019

1. OBORTisková konference na MZ ČR k připravované reformě primární péče (5. 3. 2019) – cílem je posílit roli praktických lékařů v systému. Pracovní skupina pro reformu primární péče nyní dokončila koncepční materiál změn primární péče v ČR.Žádosti o akreditace – o stavu informuje Dr. Zíma.

Více v článku

Zápis z jednání výboru OSPDL ČLS JEP dne 20.11.2019

Zápis z jednání výboru OSPDL ČLS JEP dne 20.11.2019Přítomni (bez titulů): Šebková, Zíma, Svobodová, Carbnochová, HromádkováNepřítomni, omluveni: 0

Více v článku

Jarní páteřní semináře finišují – ale někde je ještě stále příležitost

Dermatologie a infektologie – taková témata byla vybrána pro letošní cyklus páteřních seminářů OSPDL ČLS JEP. Zatímco v regionech Východočeském, Jihočeském, v Praze a Středočeském kraji již jarní část mají za sebou, ve zbývajících regionech máte stále ještě možnost, konkrétně:

Více v článku

Letní rekapitulace

Významnou událostí letošního léta se stalo 13. července podepsání Memoranda o spolupráci mezi ministerstvem zdravotnictví (Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch), všeobecnými praktickými lékaři (MUDr. Petr Šonka, doc. Svatopluk Býma) a praktickými lékaři pro děti a dorost (MUDr. Ilona Hülleová, MUDr. Alena Šebková). Signatáři tímto dokumentem stvrdili nastoupenou cestu spolupráce na reformě primární péče. Doufejme, že další kroky ministerstva povedou tímto směrem. Ne vždy se totiž vše daří podle odhodlání... Čas ukáže...

Více v článku

Informace z jednání výboru OSPDL ČLS JEP ze dne 9. 5. 2019

Přítomni: Šebková, Svobodová, Cabrnochová, Zíma Hosté: Verdánová, Tomčalová Omluveni: Tomanová

Více v článku

Zápis výboru OSPDL ze dne 31. 1. 2019

Zápis výboru OSPDL ČLS JEP s regionálními zástupci konané 31.1.2019 Přítomni: MUDr.A.Šebková, Z.Zíma, E.Svobodová, G.Kubátová, J.Štádler, P.Tvrdoňová, D,Verdánová, J.Tomčalová, H.Letáková, P.Hromádková Omluveni: MUDr. Y.Tomanová, H.Cabrnochová, D.Mendelová, M.Kmoníčková, B.Procházka

Více v článku

Efektivní podpora zdraví osob ohrožených...

 ... chudobou a sociálním vyloučením. Tak zní celý názevprojektu, jehož garantem je Státní zdravotní ústav (SZÚ) a jehož cílem jepodporovat formou terénních intervencí rozhodování ve prospěch zdraví výšeuvedených skupin obyvatel.

Více v článku