Jak se nedostat do karantény – můžeme předejít nezodpovědnému chování?

Vzhledem k postupnému uvolňování karanténních opatření je pravděpodobné, že opět naroste frekvence fyzických kontaktů s pacienty a rodiči v našich ordinacích. Po přísných opatřeních na počátku epidemie COVID-19 se zdá, že v současné době naši pacienti ztrácejí ostych před nákazou. A je velmi pravděpodobné, že proto v našich ordinacích budeme častěji vystaveni kontaktu s COVID-19 pozitivní osobou (pacientem nebo doprovodem). Pokud ke kontaktu dojde, aniž zdravotníci užijí náležité ochranné pomůcky, má to pro ordinaci samostatně pracujícího PLDD dalekosáhlé následky. Na rozdíl od celospolečenských opatření se totiž na dodržování zpřísněného hygienického režimu ve zdravotnických zařízeních nic nemění. Po takovém kontaktu je zdravotníkům nařízena karanténa – chodí sice dále do práce, komunikují s pacienty distančně, ale přímý kontakt s pacientem není možný. V případě PLDD to tedy znamená na 2 týdny přerušit veškerou preventivní péči a akutně nemocné může ošetřovat jen „na dálku“. 

Pokud k takové nepříjemnosti dojde při léčení nemocného dítěte, nelze tomu patrně předejít. Z vlastní zkušenosti však musím říci, že nám toto „nebezpečí“ hrozí často také kvůli nezodpovědnosti rodičů našich pacientů (zdravých nosičů nákazy). Proto jsem se rozhodl, podobně jako kolegové stomatologové, vyžadovat od pacientů ještě před vstupem do ordinace písemné prohlášení, že nemohou být pro personál ordinace rizikem nákazy. Právní hodnota takového prohlášení patrně není velká, ale snad alespoň část pacientů a rodičů odradí od nezodpovědného chování. Vzor prohlášení dávám zájemcům k dispozici níže.

Stažení

Zdeněk Zíma