Jak správně zajistit a technicky provést očkování dětí proti covid-19 ve věku od 5 do 11 let

1) Vakcíny lze objednat pouze od oficiálního distributora – firmy Avenier. Minimální množství k objednání je 30 dávek vakcíny COMIRNATY DĚTI 5–11 pro děti od 5 let. 

2) Vakcína pro děti od 5 let má oranžové víčko, obsahuje 1,3 ml koncentrátu a ředí se 1,3 ml fyziologického roztoku (NaCl 0,9 %). Po naředění má lahvička obsah 2,6 ml. Z tohoto obsahu lze odebrat 10 dávek očkovací látky po 0,2 ml. 

3) Z důvodu velmi malého objemu jednotlivé dávky se k očkování používají stříkačky s minimálním mrtvým prostorem (inzulínky či tuberkulínky) a také jehly s malým kalibrem (oranžová 25 G) nebo zapuštěné ve stříkačce. 

4) Po naředění je nutné obsah lahvičky spotřebovat do 12 hodin. S lahvičkou netřepat.

5) Vialky se primárně před naředěním uchovávají při teplotě –90 až –60 °C, za těchto podmínek má vakcína trvanlivost 6 měsíců. Po závozu distributorem ukládáme vakcínu v běžné lednici při teplotě 2–8 °C. Při tomto uskladnění je možno vakcínu uchovat 10 týdnů. Až po naředění a rozmražení na pokojovou teplotu se trvanlivost snižuje na pouhých 12 hodin

6) Vakcínu aplikujeme dětem bez kontraindikace očkování a bez projevů akutního infektu či v karanténě, a to intramuskulárně do deltového svalu nedominantní končetiny. Po očkování je nezbytné sledování dítěte v dosahu zdravotníka nejméně 20–30 minut. 

7) Druhou dávku podáváme za 3 týdny stejným způsobem. Pokud mezi dvěma dávkami dítě prodělá nemoc covid-19, doporučuje se druhou dávku podat v odstupu 3–6 měsíců. 
Stejně tak po prodělané nemoci covid-19 je vhodné zahájit očkování nejdříve za 3 měsíce. 
U skupiny těžce imunokompromitovaných dětí je doporučeno podání třetí dodatečné dávky v odstupu 28 dnů od podání druhé dávky bez ohledu na věk (od 5 let věku).
Podání posilovacích dávek v odstupu šesti měsíců od podání  druhé dávky se doporučuje až pro věkovou kategorii dospělých od 18 let, potřeba přeočkování dětí dosud nebyla stanovena.

8) Při aplikaci první i druhé dávky je nutná přítomnost rodiče/zákonného zástupce. Ten vždy vyplní Dotazník před očkováním (ke stažení ZDE) a zřetelně vyjádří informovaný souhlas s očkováním. Písemná forma není nutná, případně je možné využít vzor, který je ke stažení ZDE. Při získávání informovaného souhlasu doporučujeme postupovat podle doporučení MZ ČR. 

Informace o očkování nezletilých ve věku 5–11 let (odkaz ZDE)
Informace o očkování nezletilých – udělování informovaných souhlasů a přítomnost na očkovacím místě (odkaz ZDE)


MUDr. Alena Šebková, MUDr. Zdeněk Zíma

Obr. Tabulka Comirnaty pro dětí 5–11 let


Přehled variant očkovací látky Comirnaty je dostupný na adrese:
https://www.sukl.cz/prehled-registrovanych-lekovych-forem-comirnaty-vakciny

SPC očkovací látky Comirnaty je ke stažení na adrese:
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20211126154181/anx_154181_cs.pdf