Jarní páteřní semináře finišují – ale někde je ještě stále příležitost

Dermatologie a infektologie  – taková témata byla vybrána pro letošní cyklus páteřních seminářů OSPDL ČLS JEP. Zatímco v regionech Východočeském, Jihočeském, v Praze a Středočeském kraji již jarní část mají za sebou, ve zbývajících regionech máte stále ještě možnost, konkrétně:
6. dubna v Severočeském regionu – v Ústí nad Labem téma infektologie
6. dubna  v Severomoravském regionu – v Olomouci téma dermatologie
13. dubna v Jihomoravském regionu – v Brně téma infektologie
13. dubna v Západočeském regionu – v Plzni téma dermatologie

Na podzim se tradičně témata v regionech prohodí a na vás čekají:
5. října v Západočeském regionu – v Plzni téma infektologie
12. října v Jihočeském regionu – v Českých Budějovicích téma dermatologie
12. října v Severomoravském regionu – v Ostravě téma infektologie
19. října v Jihomoravském regionu – v Brně téma dermatologie
19. října v regionu Praha + Středočeský kraj – v Praze téma dermatologie
16. listopadu v Severočeském regionu – v Liberci téma dermatologie  
30. listopadu ve Východočeském regionu – v Hradci Králové téma infektologie

Více informací o programu a přednášejících vám poskytnou a přihlášky přijímají regionální zástupci OSPDL ČLS JEP:
v Západočeském regionu MUDr. Jana Tomčalová, janetom@volny.cz,
v Jihočeském regionu MUDr. Daniela Verdánová, MBA, daniela.verdanova@seznam.cz,
v Severomoravském regionu MUDr. Pavla Tvrdoňová, pavla.tvrdonova@seznam.cz,
v Jihomoravském regionu MUDr. Denisa Mendelová, dmendelova@dsarnika.cz,
v regionu Praha + Středočeský kraj MUDr. Jakub Štádler, stadler.kuba@gmail.com,
v Severočeském regionu MUDr. Pavla Hromádková, pavla.hromadkova@seznam.cz,
ve Východočeském regionu MUDr. Marie Kmoníčková, ordinace-marie.kmonickova@seznam.cz.