K výzvě MZ k doplnění podkladů pro akreditaci

Ministerstvo zdravotnictví začalo akreditovaným pracovištím rozesílat výzvu k doplnění podkladů pro akreditaci zařízení provedenou před platností úpravy vzdělávacího plánu v oboru pediatrie, která proběhla v květnu 2022. Jak jistě víte, došlo ke změně rozsahu, druhů a délky předepsaných stáží pro lékaře před atestační zkouškou z pediatrie.
Došlo k malé změně v povinné části. Konkrétně do ní byla přidána stáž na dětském lůžkovém oddělení v délce 4 měsíce (I. nebo II. typ – většinou půjde o domovské zařízení školence). Dále byla zkrácena stáž v perinatologickém centru na 1 měsíc a jako náhrada byl přidán povinný teoretický kurz resuscitace novorozence.
Ve volitelné části je ještě společná stáž v délce 2 měsíců, umožňující absolventovi pobyt na specializovaných pracovištích – ORL, dermatovenerologie, oftalmologie, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, rehabilitační a fyzikální medicína, dětská chirurgie nebo chirurgie ošetřující děti, gynekologie dětí a dospívajících, dětská a dorostová psychiatrie, infekční lékařství, případně jiné.
V další volitelné části si může absolvent zvolit větev PLDD – stáž v ordinaci PLDD na 12 měsíců, nebo stejně dlouhou stáž na lůžkovém dětském oddělení. Třetí varianta je pro lékaře směřující již přímo do některé z pediatrických specializací (dětská dermatovenerologie, dětská endokrinologie a diabetologie, dětská gastroenterologie a hepatologie, dětská kardiologie, dětská nefrologie, dětská onkologie a hematologie, dětská otorinolaryngologie, dětská pneumologie, dětská revmatologie, dětská urologie, gynekologie dětí a dospívajících, neonatologie, perinatologie a fetomaternální medicína, dětská a dorostová psychiatrie, dětská chirurgie, dětská neurologie, alergologie a klinická imunologie, endokrinologie a diabetologie, hematologie a transfuzní lékařství, infekční lékařství, klinická biochemie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, rehabilitační a fyzikální medicína), případně směřují do pediatrie z jiné specializace. Tato volba jim umožní zkrátit dobu přípravy v obou případech.
Tuto změnu nyní chce MZ ČR patrně sjednotit ve vzdělávacích plánech všech akreditovaných pracovišť. Ačkoliv nejsme plně přesvědčeni o oprávněnosti takového požadavku, radíme mu vyhovět v předepsané lhůtě. Nejde o nic složitého, navíc se zřejmě změna vůbec nedotkne poskytovatelů, kteří uskutečňují jen část vzdělávání. Poskytovatel znovu vyplní formulář vzdělávacího plánu na stránkách MZ ČR  https://akrform.mzcr.cz/plan/ . Při vyplnění je vhodné vycházet z původního plánu. Pro většinu PLDD nejde o zásadní změnu. U povinné části jen upozorňujeme na nutnost znovu přiložit smlouvu s perinatologickým centrem a nemocnicí II. typu (zpravidla nejbližší krajská nemocnice). Ta byla zpravidla již přikládána k původní žádosti, takže nejde o nic nového. Předpokládám, že většina PLDD zvolí praxi u PLDD v délce 12 měsíců ve vlastním zařízení.
Nejasnosti by mohly vzniknout u 2měsíční variabilní části u PLDD/DO, ale opět zde není žádný problém. Tuto stáž zajišťuje PLDD v rámci svojí akreditace, proto není nutné dokládat žádné dokumenty vztahující se k pracovištím, na niž předpokládáte stáž školence. Ostatní části nepovinné praxe radím odstranit. Zkontrolujete, zda součet měsíců uvedených stáží je vyšší nebo roven 24 měsícům. Plán následně vytisknete, opatříte podpisem a razítkem a odešleme zpět na MZ ČR (+ přiložíte smlouvy o zajištění stáží).
Při potížích s vyplněním vzdělávacího plánu nebo při nejasnostech opět nabízím možnost individuální rady na emailu zdenek.zima@ospdl.eu .


MUDr. Zdeněk Zíma