Každý pátý dospívající má prediabetes? V USA již ano...

Prediabetes je klinická jednotka definovaná jako zvýšení glykémie nad normální rozmezí, které však ještě nedosahuje diagnostických kriterií diabetu. Jde o stav, který předchází diabetu 2. typu a sám o sobě zvyšuje riziko jeho rozvoje, stejně jako riziko kardiovaskulárních onemocnění a riziko onkologických onemocnění. Zahrnuje jak zvýšení hraniční glykémie nalačno, tak poruchu glukózové tolerance, popř. kombinaci obojího.

Výsledky americké populační studie sledující v letech 2005 až 2016 celkem 5800 mladých jedinců, které byly zveřejněny v listopadovém vydání časopisu JAMA Pediatrics, ukázaly, že kriteria prediabetu naplňuje v USA 18 % dospívajících ve věku 12 až 18 let a 24 % mladých dospělých ve věku 19 až 34 let. Prevalence prediabetu byla téměř dvojnásobně vyšší u chlapců oproti dívkám – u dospívajících 22,5 % vs. 13,4 %, u mladých dospělých 29,1 % vs. 18,8 % – a přímo souvisela s tělesnou hmotností. Prediabetes měla více než čtvrtina obézních adolescentů a více než třetina obézních mladých dospělých oproti méně než 17 % jedinců s normální hmotností v obou věkových skupinách.

Ve studii byl prediabetes hodnocen měřením glykémie na lačno, glukózovým tolerančním testem nebo vyšetřením koncentrace glykovaného hemoglobinu. Jedinci s prediabetem měli obecně vyšší systolický krevní tlak, více abdominálního tuku, vyšší koncentrace non-HDL cholesterolu a nižší citlivost k inzulinu než jejich vrstevníci s normální glukózovou tolerancí. „Ještě nedávno byl diabetes 2. typu u dětí raritním onemocněním,“ píše se v prohlášení amerických Center pro kontrolu a prevenci nemocí, kde pracuje většina autorů studie. „Nyní až třetina americké mládeže trpí nadváhou, důsledkem je nárůst výskytu diabetu 2. typu mezi dětmi, někdy už ve věku 10 let.“


Jan Kulhavý