Kazuistiky (nejen) z primární pediatrické praxe III.

Pod vedením MUDr. Aleny Šebkové připravil široký autorský kolektiv již třetí knihu kazuistik z praxe. Vzhledem k širokému diferenciálně diagnostickému záběru praktických lékařů pro děti a dorost je kniha opět plná opravdu zajímavých případů – nejen z praxe PLDD, ale i z prostředí nemocnic či ambulantních specialistů, což potvrzuje potřeby a výhody mezioborové spolupráce.
Autoři na 33 konkrétních a velmi zajímavých případech osvětlují problematiku různých onemocnění dětských pacientů, přičemž zdůrazňují důležitost včasného rozpoznání a zahájení léčby různých chorob. V rámci jednotlivých kazuistik je čtenář obeznámen s anamnézou, provedeným vyšetřením a stanovením diagnózy, součástí sdělení je i patogeneze, diferenciálně diagnostická rozvaha a je popsán léčebný algoritmus. Čtenář se seznámí s významem prezentované kazuistiky, popřípadě i s dalším osudem pacienta. Sdělení jsou doplněna obrázky, schématy a odkazy na české i zahraniční literární zdroje.
Kniha je určena všem lékařům, kteří se zabývají nemocemi, popřípadě související problematikou dětského věku.

Vydavatel: Current Media
ISBN: 978-80-88129-66-0
Autoři: Alena Šebková a kol.
Rozsah stran: 200 stran
Termín vydání: duben/květen 2023
Cena: 490 Kč (s DPH)
Možnost objednání
ZDE