Kdy (ne)jet na pohotovost?

Zdraví našich blízkých, a především našich dětí je pro nás to nejdůležitější. Úraz či nemoc našich dětí jsou proto vždy spojeny s mimořádnou emoční zátěží. Především pro laiky je tedy obtížné zachovat chladnou hlavu a jednat s rozmyslem. Kniha MUDr. Hromádkové přináší rodičům snadno pochopitelné a přehledné informace a rady, aby taková nepříjemná zkušenost nezatížila rodinu zbytečnou návštěvou lékaře, či aby rodiče nepodcenili závažný stav. Ačkoliv je kniha určena pro rodiče, každou výtisk v rukou rodičů nepochybně usnadní naši náročnou práci v primární péči, a sníží počet zbytečných návštěv LPS.

Red