Kongres Lékař 2023 již v lednu!

Další ročník kongresu pro ambulantní praxi se bude konat jako jednodenní akce 14. ledna v Praze. V prvním bloku věnovaném managementu se MUDr. Jan Bělobrádek zamyslí nad tématem Kam provozně a ekonomicky směřují privátní praxe. MUDr. Jozef Čupka a MUDr. Miroslava Petroušová poté ve světle nových výsledků nových klinických studií proberou Management odvykání kouření v ordinaci PL – jak nabídnout pacientům něco navíc?
V druhém bloku nazvaném Finanční gramotnost se bude Mgr. Jaroslava Králová věnovat navýsost aktuální otázce Jak ochránit ordinaci před inflací.
Čas po obědě je vyhrazen moderním komunikačním technologiím. Představí se vám mj. aplikace Nepanikař (první pomoc při psychických potížích), Moudrá Síť (platforma pro propojení digitálních asistentů a seniorů), Záchranka (tísňové volání nové generace) či MEDEVIO (komunikační platforma pro lékaře i pacienty).
V závěrečném bloku pak profesionální herci a moderátoři Jana Rychterová, Simona Babčáková a MgA. Milan Šteindler nabídnou unikátní možnost pocvičit se ve verbální i neverbální komunikaci v ordinaci lékaře.

Podrobný program spolu s možností registrace najdete ZDE.