Kongres Lékař 2023 startuje již v lednu

Jak co nejlépe zhodnotit svoji praxi před jejím případným prodejem – a naopak co by nás mělo zajímat při její koupí? Jak dnes co nejefektivněji řídit provoz ordinace a její ekonomiku? Znamená inflace hrozbu, nebo příležitost, se kterou se dá v praxi vhodně pracovat? A konečně dokážou lékaři správně v praxi oddělit firemní finance od osobních a zhodnotit dobře i svůj majetek? I těmto poněkud netradičním, nicméně v dnešní době navýsost aktuálním tématům bude věnován nadcházející ročník kongresu Lékař 2023.
Pozornosti se během něj dostane i moderním komunikačním technologiím přinášejícím do našich životů řadu elektronických aplikací v mobilních telefonech a chytrých hodinkách. Nejsou to vždy jen módní a líbivé „hračičky“, mnoho z nich může lékař svým pacientům doporučit jako užitečný nástroj selfmonitoringu či jich využít v motivaci ke zdravému životnímu stylu a vyšší fyzické aktivitě. Přednášející vám představí ty nejzajímavější a nejužitečnější z nich.
A protože denním chlebem lékařů je i komunikace, rozhodli se pořadatelé kongresu pozvat do programu profesionály, kteří se verbální i neverbální komunikací živí, abychom se od nich mohli přiučit, jak v ordinacích dobře zvládat standardní i nestandardní komunikační situace.
Poznamenejte si proto již dnes do svých kalendářů datum 14. ledna – o zahájení registrace vás budeme v našem Newsletteru včas informovat.