Koronavirus

Koronavirus 2019-nCoV: doporučení pro zdravotnická zařízení

Začali jsme pro vás sledovat hlavní zdroje národních i globálních epidemiologických a bezpečnostních informací týkajících se aktuální situace v
souvislosti s infekcí tzv. novým koronavirem 2019-nCoV. V den uzávěrky tohoto vydání Newsletteru OSPDL byla situace hodnocena následovně:

Světová zdravotnická organizace (WHO)

Zvýšila ve své zprávě z 29. ledna hodnocení globálního rizika ze stupně střední na stupeň vysoký. O vyhlášení případného stavu globální zdravotní
nouze měla rozhodovat až po uzávěrce tohoto vydání Newsletteru.

Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v USA

Zpřesnila na základě laboratorních výsledků odhady týkající se chování 2019-nCoV, který patří do stejné skupiny virů jako původce syndromu akutního respiračního selhání (SARS). Porovnání obou typů koronaviru a průběhu jejich infekcí je následující:

SARS bylo mezi listopadem 2002 a červencem 2003, tedy v průběhu 9 měsíců, infikováno 8098 lidí. Koronavirem 2019-nCoV se v průběhu pouhých
2 měsíců (prosinec 2019–leden 2020) nakazilo již přes 6000 osob. Na rozdíl od SARS se totiž 2019-nCoV pravděpodobně přenáší i v inkubační době,
která trvá až 14 dnů. To podle CDC významně mění původní odhady 2,6 nakažených na jednoho nemocného.
V porovnání se SARS se „wuchanský koronavirus“ jeví zatím být méně virulentní (10% úmrtnost na SARS oproti cca 2% na 2019-nCoV). Hlavní teorií o původu nákazy stále zůstává přenos ze zvířete na člověka, CDC ale upozorňují, že konkrétní zdroj nebyl dosud nalezen, a je tedy možné, že je stále aktivní.

Česká doporučení pro lékaře prvního kontaktu

Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí vydalo doporučení pro zdravotnická zařízení při podezření na infekci novým koronavirem. Jedná se o materiál, který vychází z aktuálně dostupných doporučení a instrukcí WHO a Evropského centra pro pro kontrolu a prevenci
nemocí  (ECDC). S doporučením vydaným 28. ledna se můžete seznámit ZDE.

Pro případ, že se ve své ordinaci setkáte s pacienty s možnou zavlečenou infekcí 2019-nCoV, je od 29. ledna k dispozici doporučený algoritmu Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ týkající se ošetření, laboratorního vyšetření a předávání informací. Tento přehledný a návodný dokument si
můžete stáhnout ZDE.

Všechny zdroje informací pro vás budeme sledovat i nadále, budou-li k dispozici nové zásadní informace, najdete je na webových stránkách ospdl.eu. 

RED