Kurz STOB na pomoc dětem s obezitou

Společnost STOB (Stop obezitě) se již déle než 30 let dlouhodobě zaměřuje na hubnutí cestou trvalé změny životních návyků. Metodika skupinových kurzů STOB je založena na principech kognitivně-behaviorální psychoterapie, která má celosvětově validované výsledky nejen při hubnutí, ale především pro udržení hmotnosti.
Od 11. ledna do 29. března příštího roku pořádá STOB v Praze (ZŠ Sázavská) 8týdenní kurz určený dětem ve věku od 8 do 13 let a jejich rodičům či jiným pečovatelům. V kurzu se účastníci za pomoci tří vyškolených lektorek STOBu – lékařky a dvou psychoterapeutek – naučí společně se svými dětmi stravovat podle zásad zdravého životního stylu, dozvědí se vše potřebné o výživě a pohybu při hubnutí a především s podporou odbornic a skupiny budou mít šanci převést tyto znalosti do praktického života natrvalo.
Dětem a rodičům nabídne STOB osm společných lekcí (první 4 lekce jedenkrát do týdne, další pak jedenkrát za 14 dnů). Při každém setkání se budou lektorky věnovat nejprve skupině dětí a skupině rodičů odděleně, poté se obě skupiny spojí. Lekce bude supervidovat psychoterapeutka se zaměřením na děti a dětskou obezitu. 
Děti budou v kurzu vedeny zábavnou formou k postupné změně životního stylu s případnou možností redukce nadváhy. Dospělí budou mít možnost získat informace, jak podporovat děti při změně životního stylu a rozumném hubnutí, konzultovat výchovné záležitosti a sdílet společně své zkušenosti. Zároveň budou mít možnost doptat se na cokoliv, co by je zajímalo ohledně změny svých vlastních stravovacích a pohybových návyků. Pozitivem kurzu je i možnost vzájemného poznávání rodiče a dítěte a upevňování rodinných vztahů. 
Každá lekce kurzu bude věnovaná specifickému tématu, jako jsou jídelní režim, pohyb, pitný režim, zařazování zeleniny, princip zdravého talíře či „zdravé slavení“ a změna nezdravých návyků (např. jezení u televize). Lektorky seznámí účastníky s jednoduchými a zdravými recepty a přinesou i další praktické tipy, díky kterým bude změna životního stylu snadnější a zábavná.
V ceně kurzu jsou vedle samotných 8 lekcí i praktické rozšiřující materiály a záznamové archy, nutriční program Sebekoučink na 12 týdnů (pomůcka pro rodiče) a kontrola jídelníčku se zpětnou vazbou od lektorek.
Více informací získáte vy a rodiče vašich pacientů na internetových stránkách STOB ZDE.