Lékař 2021 – předkongresový blok Komunikace o očkování

S mottem „Hledejme, co nás spojuje“ se ve dnech 10.–11. září v Praze uskutečnil první ročník mezioborového kongresu pro ambulantní praxi Lékař 2021 pořádaného pod odbornou záštitou České lékařské akademie.
Naše odborná společnost sestavila samostatný předkongresový programový blok na téma Komunikace o očkování.
Zahájila jej přednáška vakcinologa prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D. věnovaná mýtům a faktům ohledně očkování proti covid-19. Opravdu se spike protein viru SARS-CoV-2 strukturálně shoduje s proteinem, který má na starosti růst a přichycení placenty, a může tedy očkování způsobovat potraty? Jsou ve vakcínách příměsi ohrožující zdraví a mohou lipozomální nanočástice tvořící obal mRNA vytvořit v těle zánětlivé prostředí? Ohrožuje očkované tzv. syndrom ADE, tedy syndrom onemocnění zesíleného po očkování, pokud se covid-19 nakazí? Výběr odpovědí (nejen) na tyto otázky z přednášky prof. Prymuly si můžete přečíst ZDE.
Na přednášku navázala diskuse prof. Prymuly s hercem a režisérem Milanem Šteindlerem, tentokrát v roli rodiče, pacienta (a jak sám uvedl, také hypochondra). Cílem bylo zrekapitulovat, jaké otázky a komunikační zádrhele stran očkování se mohou ze strany laické veřejnosti objevit – a jak na ně může lékař optimálně reagovat „bez ztráty kytičky“. Výběr toho nejzajímavějšího z diskuse najdete ZDE.

Komunikační desatero (nejen) očkování

Předsedkyně OSPDL ČLS JEP MUDr. Alena Šebková poté shrnula vše podstatné v Komunikačním desateru (nejen) očkování:
1) Věnovat komunikaci o očkování dostatečný čas
- ideálně formou komplexní informace při převzetí do péče
- je to dobré východisko pro další dílčí informace

2) Používat srozumitelný jazyk
- ověřit si postoj k tématu
- mluvit jazykem rodičů/pacientů, nikoli odborníka (nepoužívat latinu a nesrozumitelné pojmy)
- nemluvit rychle, ověřit si pochopení 

3) Netlačit, nevyhrožovat, nestrašit
- kladným postojem k tématu nelze podmiňovat registraci
- neargumetovat: „Když nebudete očkovat, hrozí vám sankce, dítě zemře/zemřete…“

4) Poskytnout racionální informace
- jaký je účel 
- jaký je prospěch 
- jaká je možnost nežádoucích účinků 
- jaké jsou možnosti očkování a očkovacího kalendáře

5) Nechat prostor pro otázky
- vyzvat k dotazům
- zodpovědět dotazy
- pokud nevím přesně, „neplácat“, ale slíbit doplnit
- nespěchat
- nechat otevřený prostor pro další dotazy po „zpracování“ informací

6) Nezpochybňovat „erudici“ rodičů/pacienta
- nepohrdat jiným názorem
- nezpochybňovat „odbornost“
- nezpochybňovat inteligenci 
- nezesměšňovat
- nedat najevo svoje subjektivní negativní pocity
- pozor na nonverbální chování

7) Poskytnout dostupné materiály 
- a také odkazy na dostupné informace (
www.vakcinace.eu, www.sukl.cz, www.mzcr.cz, www.szu.cz, www.ospdl.eu, …) 
8) Posloužit příklady
- z praxe
- osobní zkušenost
- osobní postoj

9) Opakovaná edukace
- základ, dílčí informace
- negativní postoj rodičů/pacienta = nová edukace  v časovém odstupu

10) Setrvání rodičů/pacienta na negativním postoji
- jasně informovat o možných i faktických negativních dopadech takového rozhodnutí 
- provést zápis do zdravotnické dokumentace 
- založit si rodiči podepsaný negativní revers
- zvážit opakování edukace v časovém odstupu 


Do vaší knihovny

Pokud máte pocit, že komunikace o očkování je v případě některých rodičů čím dál tím marnější boj s větrnými mlýny a přemýšlíte, odkud se pořád berou nové a nové dezinformace a co s tím/proti tomu dělat, inspiraci, elán a entuziasmus lze načerpat od našich mladých budoucích kolegů. Ve spolku Medici PRO Očkování spojili své síly studenti Univerzity Karlovy z 2. lékařské fakulty a Fakulty sociálních věd, aby společně prozkoumali důvody klesající proočkovanosti, které úzce souvisejí s náladou a nedůvěrou ve společnosti. Jejich cílem je podpořit lékaře v boji s klesající proočkovaností, propojit poznatky z medicíny a komunikačních studií, a poskytnout tak odborníkům i laické veřejnosti prakticky zpracované materiály s vědeckými informacemi o očkování v netradičním podání. Odbornými garanty projektu jsou MUDr. Milan Trojánek, Ph.D., z 2. LF UK a Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí 2. LF UK a FN Bulovka a doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D., vedoucí katedry marketingové komunikace a PR FSV UK. Odbornou záštitu posky.
V průběhu předkongresového bloku představili Medici PRO očkování svoji brožuru Očkování – průvodce světem efektivní komunikace, které poskytla odbornou záštitu i předsedkyně naší odborné společnosti MUDr. Alena Šebková.
Brožura obsahuje mj. popis způsobů, jakými se mohou šířit manipulativní informace, vysvětlení vybraných psychologických důvodů, které za odmítáním očkování mohou stát, a hlavně možné způsoby jak o očkování s pacienty mluvit a jak přispět k omezení vlivu dezinformačních zpráv. Tuto praktickou brožuru si můžete stáhnout ZDE.


Jan Kulhavý,
publikační pracovní skupina OSPDL ČLS JEP