Máme zastoupení v předsednictvu ČLS JEP!

Na Sjezdu delegátů ČLS JEP 2023 konaném 19. ledna proběhly volby nového předsednictva a revizní komise. Přinášíme jejich oficiální výsledky tak, jak byly zveřejněny na webových stránkách České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Předsednictvo ČLS JEP

předseda: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
1. místopředseda: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
2. místopředseda: prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.
vědecký sekretář: prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
pokladník: prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.
členové (v abecedním pořadí):
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.
prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.
MUDr. Otto Herber
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.
MUDr. Alena Šebková
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
MUDr. Alena Šteflová, Ph.D.
MUDr. David Zogala, Ph.D.

Revizní komise:

předseda: doc. MUDr. Martin Votava, Ph.D.
členové (v abecedním pořadí):
MUDr. Hana Cabrnochová
prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Švihovec, DrSc.
MUDr. Radovan Vlk