Manuál krátké intervence v oblasti návykových látek v praxi PLDD

Již jsme vás, kolegyně a kolegové, informovali o aktualizaci Manuálu a krátce jsme ji i připomínali v rámci cyklu Pediatrická akademie. Třetí, upravené vydání je již dokončeno a existuje jak ve verzi elektronické, dostupné na webu www.ospdl.eu, tak ve verzi tištěné, kterou by měl obdržet každý PLDD v jednom výtisku.
Původně jsme chtěli distribuovat materiál při vzdělávacích akcích OSPDL. Bohužel, jak jinak v této době, covid-19 nám poněkud zamíchal kartami. Požádali jsme tedy o pomoc kolegy regionální zástupce OSPDL o pomoc s distribucí, Takže doufám, že se k vám výtisky postupně dostanou.
Někdo již zkušenost s prací s Manuálem má – a pro ty, kteří s ním ještě nepracovali, nabízíme krátké resumé:

Screening a krátká intervence v ordinacích PLDD je součástí celkové strategie prevence zneužívání návykových látek (NL) u naší mládeže. Tato strategie musí jít napříč celou naší společností.

Metoda screeningu by měla být především podporující, přátelská a individuální. Výhodou praktických dětských lékařů z tohoto pohledu je schopnost přiměřeně, přátelsky a často i důvěrně hovořit s dospívajícími o citlivém tématu NL. PLDD mají možnost a jsou ochotni upravit prostředí a atmosféru ordinace přátelskému pohovoru. Manuál jim dává dostatečnou schopnost prakticky ovládat screening a krátkou intervenci. A význam má i ochota a schopnost harmonizovat postupy prevence v této oblasti celostátně i na úrovni regionů i s ostatními složkami (školství, protidrogový koordinátor, pracoviště nespecifické i specifické terapie, sociální péče). 

Ideální používání by bylo od 11 let věku dítěte každé dva roky, přičemž první dva screeningy mají více preventivní charakter, věk 15 let už je, bohužel, obdobím, kdy se poměrně často s užitím návykové látky můžeme setkat. A ne zrovna zřídka.

Vzhledem k tomu, že jsme si vědomi určité časové i osobní dotace nad rámec preventivní prohlídky odpovídající vyhlášce, snažíme se o zavedení bonifikačního kódu, který by tuto práci ohodnotil – tak jako je tomu analogicky u časného záchytu PAS. Za „rozumné“ období pro provádění této metody považujeme věk 13 a 15 let.


Kromě prevence by měl Manuál (ke stažení v aktuálně platné verzi ZDE) pomoci i v případě akutního podezření ze strany lékaře či rodičů na užívání NL u našich klientů.


MUDr. Alena Šebková