Matodický pokyn screeningu sluchu MZ ČR

Poradou vedení MZ ČR schválený metodický pokyn screeningu sluchu novorozenců je k dispozici ZDE.