Medici PRO Očkování

„Jako studenti medicíny cítíme odpovědnost za vývoj zdravotní situace v ČR, ke kterému negativně přispívá klesající proočkovanost a zvyšující se výskyt chorob, kterým lze díky očkování předcházet. Pokud by se situace i nadále vyvíjela v současném trendu, reálně hrozí návrat infekcí, se kterými se v ČR nesetkáváme. Proto jsme se rozhodli přispět ke zvrácení tohoto trendu a jednat,“ píše se v prohlášení studentů 2. LF UK zapojených do projektu Medici PRO Očkování.


V letošním roce vyhodnotila Světová zdravotnická organizace (WHO) situaci kolem odmítání očkování a s tím související klesající proočkovanost za natolik závažnou, že ji zařadila na seznam deseti nejvýznamnějších světových hrozeb pro veřejné zdraví – spolu s takovými riziky, jako jsou ebola či nárůst bakteriální rezistence vůči antibiotikům. Na tuto situaci zareagovali studenti a zástupci Akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, kteří se rozhodli jasně vyjádřit svůj názor na podporu programu očkování a přispět k celospolečenské diskusi na toto téma.

„Celá situace s návratem infekcí, které se u nás díky dobré proočkovanosti již nevyskytovaly, je pro nás natolik alarmující, že jsme se rozhodli převzít iniciativu a rozšířit povědomí o důležitosti očkování u široké veřejnosti. Hlavní roli, jelikož se jedná o věc veřejného zájmu, sice primárně zastává stát a státní instituce, ale myslíme si, že každý další způsob, jak vysvětlit význam očkování, je důležitý a může pomoci,“ uvedli v červnu v tiskové zprávě k zahájení projektu
Medici PRO Očkování zástupci studentů Aneta Nyčová a Tomáš Jelínek. Jako cílovou skupinu pro svůj projekt si medici vybrali studenty středních škol – už proto, že k nim mají věkově blízko a sami si ještě pamatují, že že tématu očkování není v rozvrzích věnováno příliš prostoru. Stejně tak na středních školách chybějíí osvětové akce, které by o tomto problému dostatečně informovaly. Medici PRO Očkování se rozhodli docházet na střední školy a formou diskusních setkání, besed a interaktivních seminářů zvýšit informovanost středoškoláků o problematice očkování i nemocí, proti kterým chrání. Za důležitou považují
diskusi o mýtech a polopravdách, které se o očkování šíří. Právě středoškoláci jsou relativně nejvíce zranitelnou skupinou z hlediska šíření dezinformací na sociálních sítích, které mohou mít zásadní vliv na jejich budoucí rozhodování. Otázka očkování je klíčová především v období rodičovství, na které by mladí lidé měli být připraveni a dostatečně informováni. Pro tuto generaci je navíc očkování důležité i s ohledem na fakt, že často cestuje do zahraničí, a to včetně exotických destinací. Přestože očkování přináší mnohé výhody, je podle iniciativy Medici PRO Očkování nutné veřejnost, včetně středoškoláků, seznámit i s možnými riziky. Ta jsou však mnohdy přeceňována a vyskytují se v mnohem menší míře než komplikace spojené se samotnými nemocemi, proti kterým chrání. I tak Medici PRO Očkování považují za důležité, aby lékaři zohlednili i tento názor. Věří, že jejich aktivita přispěje k racionální celospolečenské diskusi o smyslu a významu očkování, pomůže zvýšit klesající proočkovanost proti celé řadě závažných infekčních nemocí, a tím snížit jejich dopad na českou společnost. Právě medici jsou prý vhodným prostředníkem mezi laickou a odbornou veřejností, a jsou tedy schopni předat pravdivé odborné informace způsobem, kterému porozumí každý. Studenti 2. LF UK by do svého projektu Medici PRO Očkování, nad nímž převzal záštitu náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., a mezi jehož hlavní partnery patří Fakultní nemocnice v Motole, Nemocnice Na Bulovce, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a MediCoach, v budoucnu rádi zapojili i další lékařské fakulty.

RED

Na otázky redakce Newsletteru OSPDL ČLS JEP odpovídá Lukáš Vaněk, Medici PRO Očkování
Jaké jsou vaše první zkušenosti se středními školami? Je o projekt Medici PRO Očkování zájem? A překvapili vás něčím středoškoláci, se kterými jste se již setkali?

Zatím jsme uspořádali pět přednášek – jednu pro zdravotnické lyceum a zbytek pro gymnázia. Další máme v plánu. Máme radost, že většinou jsou to učitelé či ředitelé, kteří o nás slyšeli třeba na sociálních sítích a kontaktují nás se zájmem o přednášku. Sami i ze své zkušenosti víme, jak složité je občas upoutat pozornost studentů a zapojit je. Byli jsme však mile překvapeni, studenti diskutovali, ptali se a měli o téma zájem. Často věděli v rámci tématu mnoho nad rámec středoškolského učiva. Největší radostí ale bylo, když za námi po přednášce někteří studenti přišli a poděkovali nám, že se jim opravdu líbila. Že to bylo zajímavé a zábavné. Není snad ani tak důležité, aby si z naší přednášky odnesli, co je to acelulární vakcína, jako spíš to, že stále existují nebezpečné nemoci a vakcíny jsou bezpečná a často jediná forma prevence proti nim. Také je seznamujeme se základním mechanismem, jak vakcinace funguje – co to dělá s imunitním systémem a proč třeba někdy nemusí fungovat. Že to není jen ,„vodička‘“ ve stříkačce a Bůh ví co to v tom těle dělá.

Uvažovali jste o spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost? Jak byste si ji ideálně
představovali a jak se můžete vzájemně v zájmu co nejvyšší proočkovanosti navzájem podpořit?

Když jsme se zúčastnili Hradeckých vakcinologických dnů, přišlo za námi množství praktických lékařů pro děti a dorost i pro dospělé, že se jim projekt Medici PRO Očkování líbí a byli by rádi za nějakou formu spolupráce. I my bychom byli rádi, napadlo nás poskytovat infografiky o všemožných tématech spojených s očkováním (pravidelně je přidáváme na sociální sítě, první byl seriál o podstatě a následcích nemocí, proti kterým nás chrání hexavakcína, poslední byl o chřipce) praktickým lékařům, kteří by je například mohli mít v čekárně. Pro pacienty bude myslíme věrohodnější takový informační materiál, na kterém nebude logo farmaceutické firmy. Do budoucna jistě plánujeme edukační workshopy pro veřejnost, na které bychom lékaře upozornili, a ti by o tom mohli říct svým pacientům. Nápadů bychom jistě vymysleli mnoho, proto bychom se rádi s praktickými lékaři pro děti a dorost a pro dospělé rádi setkali.