Postgraduální vzdělávání

Medici PRO Očkování

„Jako studenti medicíny cítíme odpovědnost za vývoj zdravotní situace v ČR, ke kterému negativně přispívá klesající proočkovanost a zvyšující se výskyt chorob, kterým lze díky očkování předcházet. Pokud by se situace i nadále vyvíjela v současném trendu, reálně hrozí návrat infekcí, se kterými se v ČR nesetkáváme. Proto jsme se rozhodli přispět ke zvrácení tohoto trendu a jednat,“ píše se v prohlášení studentů 2. LF UK zapojených do projektu Medici PRO Očkování.

Více v článku