Postgraduální vzdělávání

O Páteřní semináře a další akce nepřijdete ani v době koronavirové

Pandemie koronavirové nákazy zasáhla celý svět, a ani vzdělávání praktických dětských lékařů nezůstalo ušetřeno. V měsících březnu a dubnu plánovala naše odborná společnost uspořádat cyklus sedmi jarních Páteřních seminářů. Bohužel stihl proběhnout pouze seminář v Českých Budějovicích. Po těžkém zvažování jsme se rozhodli přesunout plánovaný program do nových termínů v měsíci listopadu. Bylo nám ale jasné, že umístit všech 7 seminářů do podzimních termínů není možné. Proto jsme využili toho, že téma nefrologie a urologie nevyžaduje přímý kontakt přednášejícího s posluchači, a rozhodli se část seminářů převést do formy webcastu. Jsme si vědomi toho, že ačkoliv je tato forma v poslední době hojně využívaná, pro část lékařů nemusí být zcela komfortní. Proto 3 semináře zachováme a proběhnou tradiční formou. 

Více v článku

Včasný záchyt poruch autistického spektra v ordinacích PLDD

Kurz (číslo akce: 22010110) je určen pro praktické lékaře pro děti a dorost, dětské lékaře, dětské neurology,klinické psychology a klinické logopedy. Uskuteční se 11. března od 8.00 do 16.30 h. Hotel ILF, Budějovická 15, Praha 4

Více v článku

Medici PRO Očkování

„Jako studenti medicíny cítíme odpovědnost za vývoj zdravotní situace v ČR, ke kterému negativně přispívá klesající proočkovanost a zvyšující se výskyt chorob, kterým lze díky očkování předcházet. Pokud by se situace i nadále vyvíjela v současném trendu, reálně hrozí návrat infekcí, se kterými se v ČR nesetkáváme. Proto jsme se rozhodli přispět ke zvrácení tohoto trendu a jednat,“ píše se v prohlášení studentů 2. LF UK zapojených do projektu Medici PRO Očkování.

Více v článku