Mezioborové dny

Je ten správný čas opět si připomenout mezioborové vzdělávání. Po dvouleté pauze je nám konečně přáno a můžeme naživo uspořádat fyzické setkání. Poznamenejte si prosím ve svých kalendářích termín 25.–26. listopadu, kdy se budou v Comfort Hotel Prague City East konat naše tradiční Mezioborové dny, tentokrát s tématy dětská stomatologie, dentální hygiena dětí a také očkování.
„Dětské zubní lékařství má četné styčné body s pediatrií a stejný cíl – ve zdraví prožité dětství, dospívání a dorostový věk,“ uvedla pro náš Newsletter doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc., ze Stomatologické kliniky LF UK a FN Plzeň, odborný garant stomatologických bloků Mezioborových dnů, a k připravovanému programu dodala: „Zaměříme se na problematiku, která by měla zaujmout praktické lékaře pečující o děti a dorost. Vysoce aktuální jsou v současné době otázky spojené se zubním kazem v časném dětství. Úspěch primární prevence tohoto onemocnění vyžaduje spolupráci všech, kteří pečují o zdraví nejmenších dětí. Mezioborovou spolupráci vyžaduje rovněž traumatologie orofaciální oblasti, problematika patologických úponů uzdiček rtů a jazyka i získaných a vrozených poruch tvrdých zubních tkání. Část programu bude věnována možnostem současné ortodoncie a vhodnému věku dítěte pro zahájení léčení nepravidelností postavení zubů, skupin zubů a čelistí.“
MUDr. Alena Šebková, předsedkyně OSPDL, přidává pozvání k závěrečnému sobotnímu bloku, který je letošní novinkou. „Bude přístupný pouze členům OSPDL a společně během něj probereme koncepci naší odborné společnosti a další podněty.“


Ochutnávka z pátečního programu (25. listopadu)
Dentální hygiena – základ prevence ve stomatologii (Lenka Velebilová, DiS.), Dentální hygiena u předškolních dětí (Mgr. Jasněna Matoušková, DiS.), Specifika péče o zuby s rovnátky (Marta Matušková, DiS.), Spolupráce s dentální hygienistkou (MDDr. Václav Manhart).

Ochutnávka ze sobotního programu (26. listopadu)
Stomatologie – I. část: Vývoj a prořezávání dočasné a stálé dentice, komplikace prořezávání (doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.), Problematika uzdiček u dětí (MUDr. Michaela Seydlová, Ph.D.),  Kaz časného dětství (MDDr. Dana Kloudová)
Stomatologie – II. část: Úrazy zubů, tvrdých a měkkých tkání vzhledem k vývoji chrupu a možnostem terapie (prof. MUDr. Tatjana Dostálová, DrSc., MBA; MUDr. Pavel Kříž, Ph.D.; MUDr. Kristina Ginzelová), Získané a vrozené poruchy tvrdých zubních tkání (doc. MUDr. Vlasta Merglová, CSc.), Molárovo-řezáková hypomineralizace z pohledu pediatra (MUDr. Michaela Seydlová, Ph.D.).
Stomatologie – III. část: Vhodný věk pro zahájení ortodontické léčby (MDDr. Lenka Kratochvílová), Ortodontická terapie a jednotlivé druhy aparátů (MDDr. Adam Nocar), Preventivní-interceptivní léčba skeletálních transverzálních i sagitálních vad u dětí (MUDr. Jiří Baumruk).

Přihlaste i své sestřičky
V programu Mezioborových dnů nechybějí po oba dny ani praktické workshopy pro zdravotní sestry, konkrétně Umělá výživa v kojeneckém věku a První pomoc při náhlých stavech v ordinaci PLDD. Lékařům je pak v sobotu určen workshop Neodkladná péče v ordinaci PLDD.

Věříme, že vás program zaujal, proto doporučujeme registraci zbytečně dlouho neodkládat – kapacita Comfort Hotel Prague City East je omezena a rychle se zaplňuje.

Více informací a registrační formulář ZDE