Mladí PLDD inspirují mediky, aby si mezi obory zvolili právě ten náš

Naše malá pracovní skupina Mladí PLDD funguje při OSPDL ČLS JEP už více než rok. Dosavadní práce spočívala především v idealistickém plánování a ve snaze o tvorbu schopné a souznějící komunity mladých kolegů, ale také v různých průzkumech mezi mladými kolegy z řad praktické i klinické pediatrie a v jejich zpracovávání (např. hodnocení výuky pediatrie/praktického dětského lékařství na lékařských fakultách, hodnocení průběhu specializačního vzdělávání na rezidenčním místě, téma surogace – náhradního mateřství aj.). Podíleli jsme se na úpravách nového vzdělávacího programu, účastnili jsme se jednání u kulatého stolu v Senátu Parlamentu ČR na téma generační krize v našem oboru, vyjadřovali jsme se k různým stanoviskům OSPDL ČLS JEP i České pediatrické společnosti ČLS JEP.
První reálnou akcí, která vznikla pod naší pracovní skupinou Mladí PLDD, byla Motivační přednáška pro zájemce o obor pediatrie, resp. praktické dětské lékařství, která se konala v červnu tohoto roku. Jednalo se o akci pořádanou ve spolupráci s asociací mediků IFMSA CZ (International Federation of Medical Students' Associations), resp. její pobočkou na 1. LF UK v rámci projektu IFMSA CZ „Poznej svoji specializaci“. Akce byla cílena na studenty 4.–6.ročníku LF a měla nejen motivovat k výběru našeho oboru, ale také ukázat práci současného moderního praktického dětského lékaře, vysvětlit nejasnosti a nástrahy současného vzdělávacího programu, atestací a rezidenčních míst. Také byl stručně představen management praxe PLDD, problematika převzetí praxe či práce v zaměstnaneckém poměru, včetně porovnání přibližných nákladů na provoz, průměrných zisků či platových podmínek zaměstnanců. Naše pozvání přijaly i dvě bývalé rezidentky, které se podělily o svou vlastní zkušenost s rezidenčním místem a podrobně popsaly celý průběh předatestační přípravy i následné praxe po atestaci. Celým programem provázeli přednášející známých jmen, za odbornou společnost a pedagogické pracoviště IPVZ pro PLDD MUDr. Alena Šebková a MUDr. Hana Cabrnochová, za oddělení rezidenčních míst IPVZ Ing. Iva Urbancová, za profesní organizaci MUDr. Ctirad Kozderka, za mladé kolegy MUDr. Jana Rajalová. Všem přednášejícím si dovolím ještě znovu touto cestou poděkovat. Na závěr zbylo ještě dostatek času pro inspirativní diskuzi. Všech 30 účastníků odcházelo s úsměvem na rtech, a nám už zbývá jen doufat, že naše snaha padla na úrodnou půdu a že se alespoň někteří z nich budou našemu oboru jednoho dne věnovat. Akci podobného typu chystáme v aktuálním akademickém roce na každé lékařské fakultě v ČR.
Ve spolupráci s výše uvedenou IFMSA CZ jsme také během covidového lockdownu natočili podcast o oboru PLDD, který je dostupný ZDE. Snad i ten někomu z mediků pomohl v rozhodování o jeho budoucím oboru.
Pokud byste se chtěli dozvědět víc z činnosti pracovní skupiny Mladí PLDD anebo se zapojit do našich aktivit, stačí mi napsat e-mail na adresu klara.vitousova@gmail.com nebo ospdl.praha@gmail.com, fungujeme i na facebooku.

Děkuji redakci Newsletteru OSPDL ČLS JEP za prostor a celé odborné společnosti za podporu a pomocnou ruku! Pevně doufám, že se naše vize jednoho dne společnými silami změní ve skutečnost.


MUDr. Klára Procházková