Může PLDD udělit u dětí výjimku z nošení roušek/respirátorů?

Jelikož je zde snad již konečně doba, kdy se děti vracejí do školních lavic, tak se praktičtí lékaři pro děti a dorost stále častěji setkávají s požadavky rodičů na vystavení potvrzení, že dítě není schopno být ve třídě s ochrannou pomůckou, nebo dokonce se žádostmi o uvolnění dítěte z výuky na dobu neurčitou. 
Konfrontace s rodiči nastávala již loni na jaře, kdy jsme prožívali první vlnu infekce SARS-CoV-2 a naprostou novinkou pro všechny bylo nošení ochranných pomůcek. Rodiče se těmto nařízením mnohdy tvrdě bránili. Pokud se někteří kolegové nechali rodiči přemluvit a vystavili potvrzení, že dítě není schopno roušku nosit, velmi tvrdě narazili na ředitele škol a hygieniky. Proto tehdy vyšlo prohlášení MZ ČR, že požadovaná potvrzení nemohou být vystavována praktickými lékaři a situace má být individuálně řešena mezi vedením školy a rodiči. 

Nyní je situace analogická. Nikdo vás nemůže nutit do psaní podobných prohlášení
Z trvající epidemiologické situace je jasné, že je nutno opatření striktně dodržovat. Na rozdíl od první vlny nyní všichni zaznamenáváme zvyšující se počet pozitivně testovaných dětí a dorostu. Většinou jsou odhaleny trasováním nebo se rodiče aktivně o test svých dětí hlásí pro známý kontakt. Bohužel jsou ale i tací, kteří se z různých pohnutek testování vyhýbají a hledají možnosti „úniku“ před testováním, uvalením karantény či dokonce izolace. Stoupá i počet dětí symptomatických, většinou s lehčím průběhem onemocnění – na rozdíl od dospělých. Nemusí to být samozřejmě pravidlem, i děti mohou mít dramatický průběh a byla již zaznamenána i úmrtí v dětské populaci. A nezapomínejme na syndrom PIMS po prodělané infekci SARS-CoV-2.

Podle nejnovějšího mimořádného opatření vlády (z 26. února 2021) mají jediné výjimky z nošení ochranných pomůcek: 
- děti mladší 2 let, 
- děti v mateřských školách a jeslích, přičemž pedagogičtí pracovníci a vychovatelé je nosit musí, 
- žáci a pedagogové při tělesné výchově a hudební výchově,
- ubytované děti, žáci či studenti při pobytu na pokoji v internátě či na kolejí (mimo společné prostory),
- žáci speciálních škol, ústavů pro mentálně postižené,
- osoby s poruchou intelektu, autismem, kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, 
- osoby ve školách zřízených Ministerstvem spravedlnosti ČR.
Další výjimky nejsou pro naši potřebu důležité. 

Chirurgická rouška (přesným názvem zdravotnická obličejová maska) musí naplňovat všechny technické podmínky a požadavky normy. Již několik studií potvrdilo, že jejich nošení nebrání průniku kyslíku ani u dospělých a seniorů starších 65 let věku. Důkazy o vlivu nošení roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné instituce, včetně Světové zdravotnické organizace. V průměru dochází k více než pětinásobnému snížení rizika přenosu (v recentním systematickém přehledu ze 17,4 % bez obličejové masky na 3,1 % s obličejovou maskou, např. chirurgickou nebo 12- až 16vrstvou bavlněnou rouškou). Dříve užívané tzv. obličejové masky pro veřejnost („komunitní roušky“) nesplňují požadavky harmonizovaných technických norem EN 149 ani EN 14683 a jsou nedostatečnou ochranou v přenosu SARS-CoV-2. Jednovrstvé látkové roušky také neposkytují dostatečnou ochranu, ale s narůstajícím počtem vrstev se ochrana zvyšuje.
V souvislosti s hrozbou šíření tzv. britské mutace Vláda ČR nařídila nošení respirátorů ve všech vnitřních prostorách a veřejné dopravě. Respirátor FFP2 významným způsobem snižuje expozici uživatele velkým respiračním kapénkám a aerosolům. U dobře padnoucích a správně nasazených respirátorů FFP2 dochází k minimálnímu úniku kolem okrajů respirátoru. Celková účinnost respirátoru FFP2 je > 94 %. Používání FFP2 zpomalí přenos aerosolu, kapének a viru. V případě používání dvou roušek na sobě byla laboratorně potvrzena více jak 95% účinnost před expozicí potenciálně infekčnímu aerosolu také, ale jejich efektivní užívání zvlášť u menších dětí je více než sporné. 
Pokud budou rodiče namítat, že jejich dítě nemůže nosit ochrannou pomůcku z rozličných důvodů (astma, špatně se mu dýchá apod.), je vhodné je upozornit, že je nošení ochranných pomůcek povinné a zproštěny jej jsou jen vybrané skupiny osob. Také bylo dokázáno, že nošení roušek či respirátorů není překážkou v dýchání nebo možnou příčinou zhoršení zdravotního stavu. 
V současné době také stoupá počet praktických lékařů, kteří testují své pacienty antigenními testy, což nejen pomáhá zavaleným odběrovým místům, ale také snadnějšímu odhalení možného zdroje nákazy z rodinách. Zdravotní pojišťovny hradí antigenní testování všem řádně pojištěným občanům, pokud se netestují častěji než jednou 3 dny, což k zachycení možné nákazy SARS-CoV-2 jednoznačně dostačuje (pozor, lékař si musí hlídat, zda nebyl pacient testován předešlý den, jelikož by mu pojišťovna vyšetření neuhradila). Stejně tak čeká antigenní testování všechny školní děti před začátkem vyučování. Testovány budou cyklicky v rámci třídy. 
Ovšem musíme stále myslet na to, že nejen nošení ochranných pomůcek a testování je cestou k zabránění šíření infekce, nýbrž také dodržování rozestupů, osobní hygiena včetně desinfekce rukou, pravidelné větrání, zdravá životospráva. A je na každém rodiči, aby dítě vedl správným směrem. 


MUDr. Tereza Filová