Na potvrzování zdravotního stavu před MŠ se ani v pandemii nic nemění

Každoročně jsme v období zápisů do mateřských škol zahlceni množstvím žádostí rodičů o vyjádření ke zdravotnímu stavu před nástupem do mateřské školy. Z celého výše uvedeného dokumentu zákon skutečně vyžaduje pouze potvrzení registrujícího lékaře o provedeném očkování, případně o prodělaném onemocnění či kontraindikaci neumožňující provést očkování, ale rodiče mají na zprávu o zdravotním stavu dítěte právo kdykoliv (zpráva na žádost rodičů nespadá do hrazení z v. z. p.). 

V loňském roce bylo s ohledem na počátek pandemie tehdy neznámé nemoci covid-19 umožněno nahradit vyjádření lékaře kopií očkovacího průkazu společně s čestným prohlášením rodičů. Tato strategie se ukázala neúčinnou, a při předpokládaném dalším průběhu pandemie onemocnění covid-19 také nevhodnou. 

Letos tedy budeme potvrzovat zdravotní stav a očkování dítěte před zápisem do mateřské školy tak jako obvykle. Přitom je jistě nutné klást velký důraz na dodržování nastavených epidemiologických a hygienických opatření. Především na omezení počtu osob vstupujících do prostor ordinace (možno využít e-mail, poštu, rozdělit vypracování vyjádření a jeho vyzvednutí rodiči tak, aby se omezil počet osob v kontaktu i jeho délka), ale také na dodržování rozestupů, užívání respirátorů a desinfekce rukou. Zpoplatnění vyjádření by mělo zohledňovat i zvyšující se nároky na personál při kontaktu s rodiči a pacienty současnou situaci (OOP, dezinfekce). 

V průběhu docházky do mateřské školy pak registrující lékař již nepotvrzuje zotavení z akutního infektu, s výjimkou mimořádných situací. Takové potvrzení z odborného hlediska nedává příliš smysl, navíc by tento postup neodůvodněně zvyšoval počet kontaktů lékaře s pacienty. O to více to platí v současné situaci pandemie covid-19. Z toho důvodu pro účely docházky do mateřské školy ani písemně nepotvrzujeme ukončení karantény

Na webu ospdl.eu jsou k případné dispozici vyjádření MZ ČR k oběma výše uvedeným situacím:
Stanovisko MZ ve věci mateřskými školami vyžadovaného písemného potvrzení o ukončení karantény dítěte ZDE
Stanovisko MZ k potvrzování žádostí o přijetí dítěte do MŠ ZDE


MUDr. Zdeněk Zíma