Nabídka služeb dětského a dorostového detoxikačního centra

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si vás oslovit s nabídkou služeb, které nabízí dětské adorostové detoxikační oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze. Od letošního roku jsem primářkou oddělení a ráda bych vám nabídla možnost využít služeb našeho zařízení pro vaše klienty.

Je možné, že se s drogovou problematikou dětí a adolescentů setkáváte i ve vašem zařízení, a proto bychom vám rádi poskytli odbornou pomoc.
Naše centrum se specializuje na léčbu dětí a adolescentů do 18 let věku. Přijímáme děti v různé fázi drogové zkušenosti – od experimentů až po děti závislé. Přijímáme i děti akutně intoxikované, po útěcích nebo i děti, které užívají návykové látky dlouhodobě a rády by nezdravý životní styl změnily.

Přijímáme děti motivované i nemotivované ke změně. Poskytujeme jim detoxifikační pobyty i krátkodobou motivační terapii zaměřenou na posílení motivace a zlepšení náhledu na drogovou problematiku. Nově se zaměřujeme i na léčbu nelátkových závislostí (PChry, sociální sítě, nakupování). Zároveň jsme schopni pomoci i se zajištěním následné péče tak, abychom podpořili motivaci a abstinence byla trvalejší.

Pokud budete potřebovat jakékoli doplňující informace, velmi rádi vám je zodpovíme, buď na telefonních číslech 257 197 125 (-148 a -159), nebo na e-mailoveých adresách kroftova@nmskb.cz či detox@nmskb.cz.

prim.MUDr. Světlana Kroftová