Náhrada Pendeponu v režimu specifického léčebného programu

Praktickým dětským lékařům dobře známý lék Pendepon Compositum se bohužel potýká s opakovanými dlouhodobými výpadky. Od května 2021 je hlášen opět dlouhodobý výpadek ve výrobě kvůli nedostatku surovin. Obnovení distribuce v tuto chvíli zřejmě nelze odhadnout.

Z toho důvodu schválilo Ministerstvo zdravotnictví ČR distribuci neschváleného alternativního léčiva LENTOCILIN S 2400, 2 400 000 IU/6,5 ml 1+1 v rámci tzv. specifického léčebného programu od května 2021 do 31.12.2022. Výrobcem je firma Laboratórios Atral, Portugalsko, distributorem AV Medical CZ, Praha. Balení obsahuje 1 injekční lahvičku s práškem pro injekční suspenzi a 1 ampuli s rozpouštědlem. Odlišností u léků distribuovaných v rámci specifického léčebného programu je to, že jde o lék v České republice neregistrovaný a tato forma umožní jeho legální předepisování a užívání. Vzhledem k tomu, že je registrován v jiné členské zemi EU (Portugalsku), není třeba mít obavy, protože jeho případná registrační procedura by byla pouze formální. Na status distribuce léku je však potřeba pacienta upozornit před jeho aplikací. 

Oba léky mají stejnou léčivou látku  benzathini benzylpenicillinum. Lék se podává výhradně HLUBOKOU intramuskulární injekcí ihned po naředění. Výrobce zdůrazňuje nutnost aspirace před aplikací léku, abychom ověřili, že lék neaplikujeme intravaskulárně. Jehla k aplikaci má mít vnitřní průměr nejméně 0,8 mm (kalibr 18 G). Lék má být podáván stálou rychlostí, aby se zabránilo ucpání jehly. Pokud k němu dojde, musíme jehlu vyměnit za novou. Výrobce také připomíná riziko alergické reakce. Při jejím vzniku se aplikace okamžitě ukončí a neprodleně se zahájí léčba anafylaxe s intenzitou odpovídající rozvíjejícímu se stavu. Při léčbě syfilitidy může dojít k Jarisch-Herxheimerově reakci (bolesti hlavy, svalů, teploty, zimnice, pocení, tachykardie a hypertenze), která je nejspíše způsobena endotoxiny uvolněnými z treponem, ale často je zaměněna za alergickou reakci. 

V naší praxi je nejčastější užití Pendeponu/Lentocilinu k dokončení léčby akutní tonsilitidy streptokokové etiologie navazující po léčbě p. o. fenoxymetylpenicilinem.  Ačkoliv portugalský výrobce mezi indikacemi k užití Lentocilinu udává také akutní infekce streptokokem skupiny A v dávce 1 200 000 IU v jedné dávce, všechna stadia syfilitidy v dávce 2 400 000 IU v jedné dávce, frambesiosu v jedné dávce 1,2 mil. IU, obecně se depotní forma penicilinu k léčbě akutních infekcí nepovažuje za vhodnou a v našich podmínkách by takové použití bylo považováno za chybu. Také současné doporučení k prevenci infekční endokarditidy ho neuvádí. 

Kromě toho uvádí výrobce jako indikaci k podání Lentocilinu profylaxi revmatické horečky v dávce 1,2 mil. IU každé 4 týdny, nebo profylaxe (nebo sanace asymptomatického nosiče) difterie jednorázovou dávkou 1,2 mil. IU pro dospělé. Pro dětskou populaci do 30 kg jsou uváděny redukované dávky 300–600 tis. IU v jedné dávce. Pro děti nad 30 kg se udávají doporučené dávky identické s dospělými. 

Dosud užívaný Pendepon se doporučoval používat poněkud odlišně. K prevenci streptokokových nákaz se doporučovala dávka 1,5 mil. IU po 14–18 dnech. Při sanaci nosičství se doporučovala stejná dávka po 14 dnech. V případě vzplanutí streptokokové nákazy i přes profylaxi je doporučeno ihned léčit fenoxymetylpenicilinem. K léčbě syfilitidy dospělých se doporučuje dávka 3 mil. IU jednorázově, u pozdních stádií 3 mil. IU každý týden po 3 týdny (celkem 9 mil. IU).  


MUDr. Zdeněk Zíma