Nepřehlédněte – aktualizace vzdělávacích akcí pro PLDD v r. 2021

Jarní Páteřní semináře OSPDL ČLS JEP s tématem Pohyb jako prevence se on-line rozbíhají podle plánu. Bohužel, museli jsme vzhledem k nepředvídatelnosti epidemiologické situace upustit od našeho původního záměru uskutečnit podzimní část s tématem Logopedie prezenční formou. I podzimní Páteřní semináře OSPDL ČLS JEP tedy proběhnou on-line – a proto bylo pro ně třeba najít nové vhodné termíny konání. Všechny aktualizace najdete níže v tabulce.

Naší snahou i nadále zůstává zachovat jak rozsah, tak především kvalitu našich vzdělávacích akcí, i když zatím stále, bohužel, bez jejich tak důležitého společenského rozměru. U vědomí toho, že mnoho komerčních subjektů využívá současnou situaci k intenzivnější propagaci svých produktů a léčiv prostřednictvím různých webinářů, jejichž nárůst je extrémní a zatěžující, naší snahou je i nadále navazovat spolupráci se seriózními partnery a podporovat odborně hodnotná sdělení.


MUDr. Zdeněk Zíma