Nežádoucí účinky vakcín v roce 2022

Počet přijatých hlášení nežádoucích účinků vakcín (jiných než proti covid-19) v roce 2022 oproti předchozím letům klesl. K postupnému zklidnění situace došlo i na poli farmakovigilance vakcín proti covid-19.  Jak uvádí Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) ve svém zpravodaji Nežádoucí účinky léčiv, důvodů může být více. Většina populace byla v roce 2021 proočkována základními dávkami vakcíny proti covid-19, mnozí obdrželi i první posilovací dávku, tudíž spotřeby v roce 2022 již nebyly tak vysoké. Dalším důvodem může být, že bezpečnostní profil vakcín proti covid-19 byl po prvním roce očkování do značné míry objasněn, a proto došlo ke snížení počtu hlášení běžných reakcí, jako jsou např. reakce v místě vpichu nebo dočasné celkové příznaky, které připomínají chřipkové onemocnění. Během let 2021–2022 byl bezpečnostní profil vakcín proti covid-19 poměrně dobře poznán. Vzhledem k velmi rychlému proočkování velkého počtu osob byly identifikovány i velmi vzácné nežádoucí účinky, které jsou u jiných léků nebo vakcín identifikovány až po několika i více letech.

Pokud jde o jiné vakcíny než proti covid-19, v roce 2022 SÚKL přijal celkem 403 hlášení podezření na nežádoucí účinky. Oproti předchozím rokům se jedná o potvrzení postupně klesajících počtů (689 v roce 2019, 558 v roce 2020 a 531 v roce 2021). Z celkového počtu bylo 187 hlášení závažných (z toho 135 lékařsky významných, tj. nesplňovala kritéria závažnosti) a 216 hlášení nezávažných.

Hlášeny byly převážně reakce, které odpovídají již známému bezpečnostnímu profilu vakcín. Neočekávané NÚ byly hlášené v omezeném počtu a různé kvalitě. Na jejich základě nebyl identifikován žádný nový bezpečnostní signál. 

Celé vydání zpravodaje SÚKL Nežádoucí účinky léčiv věnované jednotlivým typům vakcín najdete ZDE.